Η «Μήα» πλήττει με σφοδρότητα από χ και την Αττική, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα, λανοπέδιο καλυφθεί από το , με τα λευκά τοπία να προσδίδουν μια ασυνήθιη την Αθήνα .