Σε κληση παρτίδας σιροπιού για ν βήχα χώρησε ο ΕΟΦ,  διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με προδιαγραφές του προϊόντος.

Ειδικότερα, ακαλεί την παρτίδα 2008 του φαρμακευτικού προϊόντος SIVAL-B SYR(7,5+5,0) MG/5ML FLx120ML προχώρησε ο ΕΟΦ, λόγω του ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος και συγκεκριμένα ως προς τον ποσοτικό προσδιορισμό Ephedrine HCI.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ. η παρούσα φαση εκδίδεται με σκοπό την προάσπιση τ ς υγείας, ενώ καλεί την εταιρεία ADELCO-ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε., ως κάτοχος άας κυκλοφορίας του προϊόντος στην , να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες του, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.