Λίγες ημέρες απομένουν πριν την έλευση του 2023 και οι φορολογούμενοι, όσοι δεν το έχουν πράξει έως τώρα, έχουν να τακτοποιήσουν μία σειρά από σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Αν εξαιρέσει κανείς τις συνήθεις υποχρεώσεις όπως είναι η καταβολή των δόσεων του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ, και της επιστρεπτέας προκαταβολής, ξεχωρίζουν:

 • η υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, από επιχειρήσεις – δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πρέπει να σπεύσουν εάν δεν θέλουν να επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως την κρατική ενίσχυση που έλαβαν,
 • η διαβίβαση μιας σειράς δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, αλλά και
 • η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης των ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2020, για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται τα τέλη κυκλοφορίας του 2023 οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν περιθώριο να τα καταβάλουν έως το τέλος Φεβρουαρίου, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Οικονομικών.

Επίσης, έως τις 30 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται η:

 • υποβολή αίτησης στην Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για επίλυση διαφοράς από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία, για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020,
 • υποβολή δήλωσης και απόδοση ετήσιου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για το επόμενο έτος,
 • υποβολή αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών, για την υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
 • υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου,
 • υποβολή αίτησης χορήγησης ς πληρωμής του ΕΝΦΙΑ, υπό προϋποθέσεις, σε νομικά πρόσωπα,
 • κατάρτιση φακέλου τεκρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.

Μια η αργότερα, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται η:

 • διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, από τους λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, σε περιπτώσεις είτε μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, ή διαβίβασης αυτών με απόκλιση, δεδομένων εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, από τους εκδότες λόγω λειψης διαβίβασης από μέρους τους, κ.λπ., για το φορολογικό έτος 2021
 • διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, εγγραφών τακτοποίησης εσόδων και τακτοποίησης εξόδων, για το φορολογικό έτος 2021,
 • υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, για τη δήλωση των ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2020, για τα οποία δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021,
 • υποβολή αποδείξεων λιανικής πώλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ, από τους πωλητές αγαθών προς μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητας ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρα εκτός Κοινότητας, από την Ελλάδα ή άλλου Κ-Μ, για τα αγαθά που παραδίδονται και μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές και απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. (taxfree),
 • υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022.