▪ Η πίστη μου στον άνθρωπο και η αγάπη για προσφορά με οδήγησαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
▪ Εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων το 1988 με τον Δημήτρη Μπέη και έκτοτε εκλέγομαι ανελλιπώς έως το 2010 στις πρώτες θέσεις.
▪ Υπήρξα μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής Αθηναίων.
▪ Είμαι μέλος στις «Υγιείς Πόλεις του Κόσμου»
▪ Διέθεσα τη δημοτική μου αποζημίωση υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
▪ Στις εκλογές του 2010 εκλέχθηκα Περιφερειακός Σύμβουλος στον Κεντρικό Τομέα με το συνδυασμό του Γιάννη Σγουρού.
▪ Έχω ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη Βαρβάκειο Αγορά και για τη Διπλή Ανάπλαση του Βοτανικού – Λ. Αλεξάνδρας
▪ Υπήρξα ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Αστέγων του οποίου διετέλεσα και Αντιπρόεδρος
▪ Συμμετείχα σε συσκέψεις της ΕΕ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των υποβαθμισμένων περιοχών του Δήμου Αθηναίων
▪ Με δική μου πρωτοβουλία η Περιφέρεια Αττικής δημιούργησε τη Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας δραστικά στην ανάπτυξη δικτύου Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων