Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» του Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας καλεί επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Γ΄ κύκλο του προγράμματος επιτάχυνσης, μέχρι την Παρασκευή 26/02/2021.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021.

Επιλεξιμότητα Δικαιούχων 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και σε νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει 3 έτη λειτουργίας, των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος είναι και μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, ως εξής:

  • προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι
  • ερευνητές
  • μέλη ΔΕΠ
  • διοικητικοί υπάλληλοι
  • επισκέπτες ερευνητές/καθηγητές.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Προγράμματος Επιτάχυνσης 

1. Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή.

2. Εκπαίδευση σε θεματολογία σχετική με την επιχειρηματικότητα (Lean startup, Business Model Canvas, τεχνικές παρουσιάσεων, Business Plan, κ.α.).

3. Συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρους συμβούλους.

4. Υποστήριξη από εξειδικευμένους μέντορες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου και της επιχειρηματικής κοινότητας.

5. Δικτύωση με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και με άλλες ομάδες που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα επιτάχυνσης.

6. Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.

Διαδικασία Συμμετοχής στο Π΄ρογραμμα Επιτάχυνσης 

1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται από τα στελέχη του Κέντρου Αρχιμήδης. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται ως απόλυτο κριτήριο η επιλεξιμότητα με βάση την προκύπτουσα σχέση με το ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια αξιολογούνται η καινοτομικότητα της ιδέας και ο βαθμός ωριμότητας.

2. Για τις ομάδες/νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής και πληρούν το κριτήριο της επιλεξιμότητας, προγραμματίζεται σύντομη προσωπική επικοινωνία, στην οποία διερευνάται η επιχειρηματική ιδέα και προσδιορίζονται οι ανάγκες που καλούνται να καλυφθούν μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης.

3. Οι επιχειρηματικές ομάδες που θα προκριθούν από τη διαδικασία αξιολόγησης θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε Επιτροπή του Κέντρου Αρχιμήδης.

4. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιτάχυνσης, οι επιχειρηματικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο σε φορείς χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Βασίλης Σιέμος, Υπεύθυνος Λειτουργίας Επιχειρηματικού Επιταχυντή «Αρχιμήδη» Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών., Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 (Πλατεία Κλαυθμώνος), Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Τηλ. 210 368 9552