Αύξηση της τάξης του 28% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφοντας την τιμή των 53,58 ευρώ/MWh, για την 15η Φεβρουαρίου.

Για ακόμη μία μέρα παρατηρείται μεγάλη διακύμανση των τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μέγιστη τιμή καταγράφτηκε στα 81 ευρώ/MWh, ενώ η ελάχιστη στα 13,13 ευρώ/MWh. Ο συνολικός όγκος της διαπραγματεύσιμης ενέργειας, αυξήθηκε κατά 12% καταγράφοντας την τιμή των 380,45 GWh.

Η συνολική παραγωγή στη συνεδρίαση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για 15/02, σημείωσε αύξηση κατά 17% καταγράφοντας την τιμή των 167594,497 MWh. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέγραψαν οι ΑΠΕ, καλύπτοντας το 44% του συνόλου. Ακολούθησε το φυσικό αέριο με 22%. Τα υδροηλεκτρικά και ο λιγνίτης κατέγραψαν μερίδια της τάξης του 20% και 14%.

Μείωση κατά 14% σημείωσαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας  καταγράφοντας την τιμή των 22631,063 MWh.