Προθεσμία ώς την Τετάρτη απολογηθεί πήρε ο Δημήτρης Λιγνάδης. Παράλληλα αντιδράσεις έχει η καθυστέρηση στην διαδικασία προσαγωγής καθώς υπήρχε όλος ο χρόνος αστρή αποδεικτικών ιχείων. Στο ματι του κυκλώνα και η Υπουργός πολιτισμού Κα η χειρίστηκε με τρόπο αποδεχτό από την κοινωνία το θέμα.