Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝΡΕ) από το υψηλό των 107 δισ. ευρώ το 2016 σε 58 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020. Ωστόσο, το ποσοστό τους στο σύνολο των χαρτοφυλακίων παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 3% . Αυτή είναι ι η κύρια προσπάθεια των τραπεζών – να ολοκληρώσουν την απαλλαγή τους από την κληρονομιά της κρίσης.

Ο βασικός μηχανισμός πια είναι οι τιτλοποιήσεις, αν ο Τάσος Πανούσης, πρόεδρος της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων απ από δάνεια και πιστώσεις και διευθύνων σύμβουλος της Dovalue Greece, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τιτλοποιήσεις δανείων ύψους 13 δισ. ευρώ, ενώ για φέτος προγραμματίζονται άλλα 23 δισ. ευρώ. Η πολιτεία συμβάλλει ουσιαστικά με το πρόγραμμα Ηρακλής Ι – που ολοκληρώνεται με την εξάντληση των διαθέσιμων εγγυήσεων και με το επικείμενο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ. Η αποτελεσματική των δανείων που περιλαμβάνονται σε αυτά τα χαρτοφυλάκια αποτελεί την καλύτερη εξασφάλιση ότι δεν θα χρειαστεί η ενεργοποίηση των κρατικών εγγυήσεων, άρα η αποτελεσματική λειτουργία των εταιριών διαχείρισης ισοδυναμεί με προστασία των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων, είπε ο κ. Πανούσης.

Όπως είπε ο κ. Πανούσης, στο ίδιο πλαίσιο συζητείται η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία φορέα διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, με τη συνήθη ονομασία bad bank. «Το πρόβλημα είναι μεγάλο και όσο περισσότερα εργαλεία έχουμε, τόσο το καλύτερο. Οι εταιρίες διαχείρισης δεν έχουν κάποιο όφελος από την επιλογή του ενός ή του υ μηχανισμού ή από την παράλληλη λειτουργία τους. Και στην περίπτωση των τιτλοποιήσεων και στην περίπτωση της μεταβίβασης προβληματικών χαρτοφυλακίων σε ειδικό φορέα, η διαχείριση τελικά θα γίνει από τους οργανισμούς που έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Επομένως, ο δικός μας ς και στόχος είναι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για λογαριασμό των εντολέων μας με τις αναγκαίες κοινωνικές προδιαγραφές – ανεξάρτητα από το σχήμα ή τα σχήματα που θα επιλεγούν», είπε ο Τάσος Πανούσης.

Μιλώντας για την πανδημία είπε ότι κάθε μεγάλη ύφεση και διαταραχή της οικονομικής δραστηριότητας, θα φέρει νέες ασεις υποχρεώσεων. «Θα προστεθούν νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια(ΝΡLs) . Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν θα κινηθούν στο χαμηλό ή στο υψηλό του εύρους προβλέψεων που έχουν διατυπωθεί – ενώ ξέρουμε ότι δάνεια που ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ είχαν ενταχθεί στο μέτρο της αναστολής πληρωμών έως και τον Δεκέμβριο και τώρα θα πρέπει να επανενταχθούν στην κανονικότητα», είπε μεταξύ άλλων.

«Όλοι αναγνωρίζουν ότι θα δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η έγκαιρη διαχείρισή τους είναι κομβικής σημασίας ώστε να μην φορτωθούμε ένα νέο βάρος που θα εμποδίζει την ανάκαμψη και την τραπεζική χρηματοδότηση για σημαντικό βάθος χρόνου. Και εδώ πιστεύω ότι η ύπαρξη των Εταιρειών Διαχείρισης συνιστά μια σημαντική θετική μεταβολή σε σχέση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε. Τώρα ξέρουμε πώς και ποιοι πρέπει να χειριστούν το νέο απόθεμα πολύ νωρίς, θα έλεγα αμέσως μετά, το σχηματισμό του».

Μιλώντας για τις Εταιρείες Διαχείρισης είπε ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο, οι Εταιρείες Διαχείρισης-Μέλη της Ένωσης προχώρησαν σε περισσότερες από 75.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από 2 δισ. ευρώ σε χαρτοφυλάκια εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους. Συνεργαζόμαστε με τις τράπεζες ουσιαστικά. «Ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Με τις ρυθμίσεις, τις αναστολές πληρωμών και τα προγράμματα ήπιας επανέναρξης των πληρωμών στηρίζουμε εκείνους που δοκιμάστηκαν από την πανδημία ώστε να προσαρμοστούν σταδιακά και να αποφύγουμε τα προβλήματα της αιφνίδιας αύξησης των υποχρεώσεων, πρόβλημα γνωστό ως “cliff effect”. Συνοπτικά, λοιπόν, αυτός είναι ο ς μας. Να βρίσκουμε λύσεις για τα δάνεια ύψους 100 δισ. που συνολικά διαχειρίζονται οι εταιρίες μέλη της Ένωσής μας», είπε.