Θ. Αμπατζόγλου: «Ο Δήμος Αμαρουσίου με αθερά βήματα οδεύει στο ψηφιακό μετασχηματισμό του»

Για το σχέδιο του μετασχηματισμού & υλοποίησης καινοτόμων αρμογών του Δήμου Αμαρουσίου μίλησε ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου κατά τη διάρκεια εισήγησής του σε ειδικό θεματικό εργαστήριο του Επιστημονικού Συνεδρίου για Αιρετούς, & Στελέχη Διοίκησης ΟΤΑ που έλαβε χ στην Κόρινθο στις 2-4 Ιουλίου 2021.

Ο κ. Θ. Αμπατζόγλου αναφέρθηκε αναλυτικά στις ήδη υλοποιημένες ενέργειες και τους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής, όσο αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών που στοχεύουν από τη μία στη βελτίωση του έργου υπηρεσιών του Δήμου και παράλληλα διευκολύνουν τη ζωή και εξυπηρέτηση των πολιτών στο Μαρούσι. Ενδεικτικά σημείωσε: «Η νέα διαδικτυακή πύλη του Δήμου, η αναβάθμιση της Γραμμής Δημότη, τηλεματικές υπηρεσίες στη Δημοτική Συγκοινωνία, καινοτόμα applications για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου, ο σχεδιασμός για νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, κ.α, εντάσσονται στο πλαίσιο ριζικής ανανέωσης των ψηφιακών υποδομών και παροχών. Μόνος στόχος να γίνει ο Δήμος περισσότερο αποτελεσματικός, σύγχρονος και φιλικός για τον πολίτη».

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου τέλος και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόνισε τη σημασία αξιοποίησης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου οι Δήμοι να περάσουν στη νέα ψηφιακή εποχή έτσι ώστε να δημιουργήσουν νέα μοντέλα διας και ολοκληρωμένης αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες.