Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επδύσεων ο οριστικός πίνακας κατάταξης των 153 επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στο καθεστώς «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του 4399/2016 α το έτος 2019 (1ος κύκλος) και κατανεμήθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κό της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 285.194.788,18 ευρώ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της ς απαλλαγής.

Το θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης των ατομικών απάσεων υπαγωγής των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

«Ενδυναμώνουμε τη μικρομεσαία , μειώνουμε τη γραφειοκρατία και επιταχύνουμε τις διαδικασίες υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας» αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.