Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector αυξάνει τη γεω σημασία της Ελλάδας ι προωθεί τη μετάβαση της χώρας προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Στις 17 Φεβρουαρίου του 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδος και του Ισραήλ. Αυτή θα ως στόχο τη πρόοδο και οριστικοποίηση του μνημονίου συμφωνίας πρόκειται να ογραφεί μεταξύ τριών χωρών, οι οποίες εμβαθύνουν τη συνεργασία τους συνεχώς.

Με αυτόν τον τρόπο, η εξαιρετικά σημαντική ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector γίνεται πράξη. Η χρηματοδότηση του εν λόγω στρατηγικού έργου θα προέλθει από την ΕΕ και μετά από περίπου δυο μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λαμβάνει αιτήσεις από κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector, αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας έργο (1.208 χλμ) καθώς οδηγεί στην ενοποίηση των δικτύων της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και ς.

Ειδικότερα, διασυνδέονται τα δίκτυα ηλεκτρισμού του Ισραήλ, με αυτά της Κύπρου και της Ελλάδος, μέσω των υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) και δυναμικότητος 2000 MW. Στον εκάστοτε τερματικό́ σταθμό́, αναμένεται να εγκατασταθούν σταθμοί μετατροπής (VSC) για την μετατροπή́ του ρεύματος από́ συνεχές, σε εναλλασσόμενο. Ουσιαστικά, η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector δημιουργεί ένα νέο ενεργειακό διάδρομο μέσω του Ισραήλ, της Κύπρου, της Κρήτης και της Ελλάδας. Έτσι, η Ευρωπαϊκή́ Ένωση δύναται να εφοδιάζεται απρόσκοπτα με ηλεκτρική́ ενέργεια από ασφαλείς πηγές και διαδρομές, η οποία θα παράγεται από́ τα αποθέματα φυσικού́ αεριού της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ελλάδος.

Βέβαια, όπως κάθε μεγάλο στρατηγικό έργο (megaproject), έτσι και η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector ενδέχεται να παρουσιάσει και δυσκολίες κατά την υλοποίησή της. Αλλά, αυτό δεν μειώνει τη γεωστρατηγική σημασία της επένδυσης. Εν προκειμένω, η δυσκολία πιθανόν να προκύψει από́ το μεγάλο θαλάσσιο βάθος και τη διασύνδεση των πολύ μακρινών αποστάσεων. Ως εκ τούτου, αναμένεται η τεχνολογική καινοτομία να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν ομαλά τα όποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, μιας ευρωπαϊκής και ταυτόχρονα μεσογειακής χώρας, αποτελεί το γεωπολιτικό της πλεονέκτημα σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία αναδιαμορφώνεται γεωστρατηγικά, λόγω της ανακατανομής της ισχύος που συντελείται.

Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, το γεγονός ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει βασικό μέρος αυτής της ς διασυνδέσεως θα τη καταστήσει ένα σημαντικό προμηθευτή ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου προς το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Ως εκ τούτου, ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση των κρατών μελών. Επιπλέον, ένα εξαιρετικά θετικό στοιχείο είναι η αφθονία που υπάρχει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδος, σε συνάρτηση με την ισχυρή πολιτική βούληση που υπάρχει από την ελληνική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Αυτά τα δυο δεδομένα, έχουν οδηγήσει ήδη σε μεγάλη προσέλκυση στρατηγικών στο τομέα της πράσινης ενέργειας αλλά θα προωθηθούν περαιτέρω, μέσω της Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως EuroAsia Interconnector. Τα ανωτέρω, συντελούν προς τη κλιματικά ουδέτερη οικονομία της χώρας νωρίτερα από τον αναμενόμενο χρόνο, ακόμη και αν απαιτείται μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 95% μέχρι το 2050.

Παράλληλα, διενεργούνται προετοιμασίες για την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση/συνέχεια για ένα ανάλογο στρατηγικό έργο, το EuroAfrica Interconnector που πρόκειται να διασυνδέσει ηλεκτρικά τις προαναφερθείσες χώρες. Τελειώνοντας, είναι εξαιρετικά πιθανό, τα δυο αυτά στρατηγικά έργα να οδηγήσουν σε περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των χωρών που υπογράφουν τα μνημόνια συνεργασίας. Κοινός στόχος είναι και θα πρέπει να είναι η ασφάλεια των στρατηγικών αυτών έργων, καθώς πρόκειται να αποτελέσουν έναν πολύ ισχυρό πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.