Είναι γνωστό πως η Ελλάδα οδεύει προς τη κλιματικά ουδέτερη οικονομία, η οποία απαιτεί τη μείωση των πομπών διοξειδίου άνθρακα κατά 95% μέχρι το 2050. Η ελληνική μακροχρόνια στρατηγική προς τη κλιματική ουδετερότητα και η προσήλωση της κυβέρνησης αυτή, αποδίδει καρπούς νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η πρόοδος που γίνεται στον εν λόγω τομέα αναγνωρίζεται από προηγμένα κράτη του εξωτερικού και η χώρα μας έχει αρχίσει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Συνοπτικά, η ελληνική στρατηγική για την επίτευξη των στόχων της αειφορίας περιλαμβάνει πολιτικές και επενδύσεις σε τομείς όπως: η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ο εξηλεκτρισμός μεταφορών και θερμότητας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η καθαρή κινητικότητα στον τομέα των μεταφορών, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, οι υποδομές σε δίκτυα, οι πολιτικές ολοκλήρωσης αγορών και η βιοοικονομία.

Το πρόσφατο άρθρο της Kerin Hope στους Financial Times αναφέρεται στη πράσινη μετάβαση που έχουν επιτύχει τα απομακρυσμένα από την ενδοχώρα ελληνικά νησιά όπως είναι η Τήλος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Τήλος, αποτελεί το πρώτο νησί στη νότια Ευρώπη το οποίο έκανε πράξη τη πράσινη μετάβαση. Η κατασκευή του υβριδικού σταθμού ενέργειας, με αποθήκευση μπαταριών, είναι το σημαντικότερο παράδειγμα και για άλλες απομονωμένες κοινότητες που θέλουν να επιτύχουν τη μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Επιπροσθέτως, ο Άη Στράτης, αν και απομακρυσμένο νησί, υλοποιεί φέτος ένα παρόμοιο πράσινο σχέδιο με αυτό της Τήλου. Σχετικά με το κόστος του έργου, τα 6 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από την ΕΕ (κοινοτικοί πόροι) και παράλληλα, εμπλέκεται σε αυτό και η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή». Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο της Kerin Hope είναι ότι οι πρωτοπορούν στην εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη λεκάνη της Μεσογείου. Το δρόμο δείχνουν οι δήμαρχοι, Καμμά-ιφέρη και Μαρία Κα, οι οποίες στηρίζουν ενθέρμως και  εμπράκτως τις εν λόγω πολιτικές.

Έτσι, η Ελλάδα έρχεται πολύ πιο κοντά στους στόχους της αειφόρου αναπτύξεως, εντός των οποίων συμπεριλαμβάνεται η απολιγνιτοποίηση και η ενεργειακή μετάβαση προς τις καθαρότερες μορφές ενέργειας. Πράγματι, ήδη από το 2020, η ελληνική κυβέρνηση επιτάχυνε τις άδειες για τη δημιουργία πολλών ηλιακών και αιολικών πάρκων. Υπενθυμίζεται ότι η το πράσινο φως για 80 σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις απολιγνιτοποίησης (16 από αυτές διαθέτουν προϋπολογισμό πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι εν λόγω πράσινες επενδύσεις αποτελούνται από: τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 2,3 GW  στη Δυτική Μακεδονία (ΔΕΗ), την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 0,5 GW στη Μεγαλόπολη (ΔΕΗ), την έναρξη κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, τη μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία (Solaris), την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία (Eunice), τη δημιουργία πρότυπης φαρμακοβιομηχανίας στη Μεγαλόπολη, την ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας στη δυτική Μακεδονία, την ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας στη Μεγαλόπολη, το βιομηχανικό πάρκο ηλεκτροκίνησης στη δυτική Μακεδονία, το οινικού τουρισμού στα πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας στη δυτική Μακεδονία, το πεδίο ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), την υπερσύγχρονη κλινική φυσικής αποκατάστασης στη δυτική Μακεδονία, τη δημιουργία θεματικού πάρκου ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης στη Μεγαλόπολη, τη δημιουργία μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων στη δυτική Μακεδονία, το κέντρο επεξεργασίας βιομάζας στη δυτική Μακεδονία, τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στη Μεγαλόπολη.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Ελλάδα πετυχαίνει την ισχυροποίηση της γεωπολιτικής της επιρροής, μετατρέποντας την οικονομία της, παρά την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο/καθαρότερο περιβάλλον διαβίωσης για τους πολίτες που διαβιούν στην επικράτειά της.