του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ

Η Υ.Α AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 175067 ( Β΄1547/5.5.2017), δίνει τη σε Δής να προβούν σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με το σύστημα της εικονικής αυτοπαραγωγής (Virtual Net metering).

Η εικονική αυτοπαραγωγή (virtual net metering) επιτρέπει ότι ακριβώς και η απλή αυτοπαραγωγή, με τη διαφορά ότι δ απαιτείται το φωτοβολταϊκό σύστημα να βρίσκεται που πραγματοποιείται η κατανάλωση (μετρητής ΔΕΗ). Δηλαδή ο φωτοβολταϊκός σταθμός αντιστοιχίζεται με έναν ή περισσότερους μετρητές κατανάλωσης σε απομακρυσμένες . Ενώ η εικονική αυτοπαραγωγή επιτρέπει την παραγωγή και έγχυση της ηλιακής ενέργειας σε ένα σημείο του δικτύου και τον συμψηφισμό με μετρητή κατανάλωσης που βρίσκεται σε διαφοτικό σημείο του δικτύου

Το πρώτο φωτοβολταϊκό σύστημα με εικονική αυτοπαραγωγή στην Ελλάδα, τοποθετήθηκε το 2017 στη στέ ενός σχολείου στη Θεσσαλονίκη, με κόστος εγκατάστασης 12.000 ευρώ για 10kWp και χρόνο αποπληρωμής 7,3 χρόνια και διάρκεια ζωής τα 25-30 χρόνια, που θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, ο οποίος δεν έχει επαρκή χώρο στη στέγη του

Στο 4ο Γυμνάσιο Λάρισας η Greenpeace, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, τοποθέτησε το 2018 ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 15kWp με κόστος εγκατάστασης 17.000 ευρώ και χρόνο αποπληρωμής τα 8,1 χρόνια. που λειτουργεί με το σύστημα της εικονικής αυτοπαραγωγής και η ενέργεια που παράγεται καλύπτει τις ανάγκες των κοινωνικών δομών του δήμου που στεγάζονται στο “Ροδοπούλειο”.

Οι δήμοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις στέγες των σχολικών κτηρίων που δεν έχουν σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (συγκριτικά με το διαθέσιμο ηλιακό δυναμικό της ορής τους) και να παράγουν ηλιακή ενέργεια που πιστώνεται πέραν των σχολείων και υπέρ άλλων δημοτικών κτηρίων με σημαντική κατανάλωση ενέργειας (π.χ δημαρχείο, δομές φιλοξενίας, ιατρεία και κλινικές, κοινωνικά παντοπωλεία, πολιτιστικά και αθλητικά , κτλ).

*Ο Σεραφείμ Κερασιώτης είναι Μαθηματικός – π. Διευθυντής 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου,
Επίτιμος Πρόεδρος Ο.Λ.Τ.Ε.Ε