Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ-Τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ

Διαθέσιμα είναι πλέον τα στοιχεία την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μονάδες ΑΠΕ & ΣΥΘΗΑ και για Δεκέμβριο του 2020. Ο ΔΑΠΕΕΠ συγκρότησε ένα συνοπτικό πληροφοριακό δελτίο όπου περιλαμβάνονται τα μεγέθη ηλεκτροπαραγωγής ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΥΘΗΑ για ολόκληρο το 2020.

Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακες τα σημαντικότερα στοιχεία

Παραγωγή Μονάδων ΑΠΕ Διασυνδεδεμένου

Εθνική Παραγωγή, Εθνική Κατανάλωση, ΟΤΣ

Διαβάστε ακόμα

Αφήστε ένα σχόλιο