Διαθέσιμα είναι πλέον τα στοιχεία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ & ΣΥΘΗΑ και για το Δεκέμβριο του 2020. Ο ΔΑΠΕΕΠ συγκρότησε ένα συνοπτικό πληροφοριακό δελτίο όπου περιλαμβάνονται τα μεγέθη ηλεκτροπαραγωγής ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΥΘΗΑ για ολόκληρο το 2020.

Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακες τα σημαντικότερα στοιχεία

Παραγωγή Μονάδων ΑΠΕ Διασυνδεδεμένου Συστήματος

Εθνική Παραγωγή, Εθνική Κατανάλωση, ΟΤΣ