βάση τις αλλαγές στα προγράμματα τιμολόγησης ι την εφαρμογή ετήσιας συνδρομής έγιν αρκετές συζητήσεις τον τελευταίο καιρό. Εκπρόσωποι ενώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων έκαναν αναφορά ότι ήταν κάτι που πολλές εταιρίες δεν θα μπορούσα να αντέξουν. Αρχική αληκτική ημερομηνία για την πληρωμή ήταν η 1 Μαρτίου ενώ έδωσαν παράταση 1 εβδ. Με την λήξη της προθεσμίας αυτής απενεργοποιήθηκαν περισσότερα από 5.500 καταστήματα, κάτι που αναλογεί σε ποσοστό μεγαλύτερο απο το 1/3 των καταστημάτων που ήταν πλατ.

Το πόσο αυτή η κίνηση να αλλάξει την αξιοπιστία και την εικόνα της πλατφόρμας ίσως το αποδεικνύει ότι απο τις σελίδες του αφαιρέθηκαν τα στοιχεία π καταστήματα είναι μέσα, πάντως σήμερα το πρωι έδειχνε 7831

Οκτόβριος 202
10 Μαρτίου 2023 (λίγες ώρες έδειχνε 7831)