Με βάση τις αλλαγές στα προγράμματα τιμολόγησης και την εφαρμογή ετήσιας συνδρομής έγιναν αρκετές συζητήσεις τον τελευταίο καιρό. Εκπρόσωποι ενώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων έκαναν αναφορά ότι ήταν κάτι που πολλές εταιρίες δεν θα μπορούσα να αντέξουν. Αρχική καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή ήταν η 1 Μαρτίου ενώ έδωσαν παράταση 1 εβδομάδας. Με την λήξη της προθεσμίας αυτής απενεργοποιήθηκαν περισσότερα από 5.500 καταστήματα, κάτι που αναλογεί σε ποσοστό μεγαλύτερο απο το 1/3 των καταστημάτων που ήταν στην πλατφόρμα.

Το πόσο αυτή η κίνηση μπορεί να αλλάξει την αξιοπιστία και την εικόνα της πλατφόρμας ίσως το αποδεικνύει ότι απο τις σελίδες του αφαιρέθηκαν τα στοιχεία πόσα καταστήματα είναι μέσα, πάντως σήμερα το πρωι έδειχνε 7831

Οκτόβριος 202
10 Μαρτίου 2023 (λίγες ώρες πριν έδειχνε 7831)