Ξεκίνησε το χρονοδιάγραμμα για τη μεγαλύτερη ΣΔΙΤ, στον τομέα των απορριμμάτων, στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, συνολικού προϋπολογισμού 152 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την κατασκευή τριών μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο που θα καλύψουν  Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, Λακωνία.

Το έργο το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 10 μήνες υποστηρίχθηκε χρηματοδοτικά από την Alpha Bank, η οποία ήταν αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ιδιωτικού φορέα, Τέρνα Ενεργειακή, και αποκλειστικός συντονιστής κύριος ανάδοχος δομημένης χρηματοδότησης ύψους 86 εκατ. ευρώ.

Τα οφέλη για την ελληνική οικονομία, κοινωνία και το περιβάλλον από την επένδυση αυτή είναι μεγάλα, καθώς η Πελοπόννησος θεωρείται ως μία εκ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών στην ΕΕ ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Αυτή η επένδυση θα της προσδώσει ένα μεγάλο άλμα στην σχετική κατάταξη μέσω αυξημένης διείσδυσης της ανακύκλωσης και ελαχιστοποίησης των υπολειμμάτων για ταφή.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επένδυση θα προσδώσει ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης στην περιφέρεια εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, με αποτέλεσμα την παύση και την αποφυγή προστίμων πολλών εκατομμυρίων. Παράλληλα, το τουριστικό προϊόν θα αναβαθμιστεί σημαντικά.

Επίσης, όπως προβλέπεται από το επιχειρηματικό σχέδιο, αυτό θα γίνει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κράτους και των πολιτών καθώς οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα καλύπτονται από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη που ήδη εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση, τα οποία όμως εφεξής θα κατευθύνονται σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες και όχι στην πληρωμή προστίμων από την ΕΕ.

Η χρηματοδότηση αυτή της Alpha Bank εντάσσεται στην ενσωμάτωση και εφαρμογή των αρχών του ESG (Environmental, Social and Government). Πρόκειται για διεθνείς αρχές που προβλέπουν συγκεκριμένα κριτήρια για χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις και λαμβάνονται πλέον υπόψη από τους οίκους αξιολόγησης και την εποπτεία από ΕΚΤ και SSM. Τα κριτήρια αφορούν στο πράσινο αποτύπωμα στην οικονομία και τη θετική επίπτωση στην κοινωνία και τη διακυβέρνηση (διαφάνεια και λογοδοσία).