Επτά διαφοτικά προγράμματα παραμένουν ανοιχτά από τη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν έως 38.900 θέσεις απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα που παραμένουν ανοιχτά είναι τα ακόλουθα:

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικότητας 3.000 νέων 18-29 ετών με έμφαση ψηφιακή οικονομία, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ. Η καταβολή της θα γίνει ως εξής, σε τρεις δόσεις:
  -1η 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  -2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την έναρξη
  – 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β' εξαμήνου από την έναρξη. Οι ενδιαφερόμενοι για να καταστούν δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www. ependyseis.gr
 2. Πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας 12-18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης και εισφορών 75%-100%, έως 16.794 ευρώ. ευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δής Μεγαλόπολης, ς, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας.
 3. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 3.000 θέσεων σε λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας 7 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 100%. Το πρόγραμμα απευθύνεται στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννή (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας, Καλαμάτας).
 4. Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων 45 ετών και άνω, διάρκειας 18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 80%, έως 13.709 ευρώ. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, για να λάβει επιχορήγηση θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 3μηνο πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω 200.000 ευρώ τα προηγούμενα τρία χρόνια (τρέχον και δύο προηγούμενα). Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 12μηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5 ατ. ευρώ από το έτος 2014.
 5. Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, διάρκειας 12-24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 16.800 ευρώ. Αφορά ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:  Άτομα με Αναπηρία o Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας.  Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης.  Αποφυλακισμένα Άτομα.  Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Διεμφυλικά πρόσωπα. Θύματα εμπορίας ανθρώπων. Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ.
 6. Πρόγραμμα απασχόλησης 6.500 μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών, διάρκειας 24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%,έως 18.000 ευρώ.
 7. Πρόγραμμα απασχόλησης 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55- 67 ετών, διάρκειας 12 μηνών, με
  επιχορήγηση 8.580 ευρώ. Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν 6.085 προσλήψεις, μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης της ΔΥΠΑ.