Σε ακοίνωση προχώρησε η ΕΒΙΚΕΝ όπου λόγο για χειραγώγηση της αγοράς εξισορρόπησης και για τεράστιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιομηχανίες.

Συνεχίζεται έντονα η προσπάθεια δημοσίων παρεμβάσεων να παρουσιαστεί  το υψηλό κόστος της αγοράς εξισορρόπησης ∙ αφενός ως «εύλογο» αφού αποκαλύπτει «την πραγματική αξία του ηλεκτρισμού», αφετέρου ως απόρροια του μοντέλου κεντρικής κατανομής και όχι της στρατηγικής των προσφορών που ακολουθούν οι παραγωγοί που συμμετέχουν στην αγορά εξισορρόπησης.

Διότι, επικαλούμενοι το μοντέλο της κεντρικής κατανομής προσπαθούν να αποφύγουν τη σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος των ευρωπαϊκών αγορών εξισορρόπησης, καθώς μια τέτοια  σύγκριση θα αποκαλύψει την εμφανή χειραγώγηση των τιμών που επιχειρείται στην ελληνική αγορά.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ΡΑΕ δίστασε να πάρει ουσιαστικά μέτρα, που να αποτρέπουν τις συμπεριφορές αυτές, το περιεχόμενο του κειμένου της εν λόγω απόφασής της απολύτως αποκαλυπτικό, καθώς σε πλείστα αφήνει ερωτηματικά για παραλείψεις στο σχεσμό της αγοράς, τις οποίες εκμεταλλεύονται οι παραγωγοί παρεμβαίνοντάς  με τον τρόπο αυτόν στον αλγόριθμο επίλυσης της αγοράς.

Η ΡΑΕ σαφώς εκφράζει τη θέση, ότι η πρακτική δήλωσης σε περισσότερα του ενός βήματα του τεχνικού ελαχίστου των μονάδων εξετάζεται ως καταχρηστική, για το λόγο δε αυτό ζητά από τον ΑΔΜΗΕ να υπολογίσει την προκαλούμενη επίπτωση αναδρομικά.

Γίνεται όμως προσπάθεια από κάποιους να εμφανίν ως «ακραία μορφή» τις αντιδράσεις της αγοράς και προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε αναδρομική εκκαθάριση θα είναι «παράνομη».  

Είναι σαφές πως οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χειραγώγησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, που θα πλήξει καίρια την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών έντασης ενέργειας.

Στο πλαίσιο κινείται και η προσπάθεια της ΔΕΗ να επιβάλει  αυξήσεις έως και 40% στις βιομηχανίες ΥΤ, επικαλούμενη τη της νέας αγοράς, ξεχνώντας ότι και μόνο με τη συμ των Υ/Η,  γίνεται αυτόματα ο μεγάλος κερδισμένος της εκτόξευσης των τιμών στην αγορά εξισορρόπησης.

Καλούμε τη ΡΑΕ, αφού εξετάσει την έκταση και το οικονομικό αποτέλεσμα που έχουν επιφέρει οι προσφορές σε περισσότερα από ένα βήματα για την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, να προχωρήσει άμεσα  σε αναδρομική διόρθωση αυτών.

Μόνον έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη λειτουργία της αγοράς.