Έκθεση της Eurostat που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, παρουσιάζει πρόσφατα ατιστικά στοιχεία για τα αστικά απόβλητα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ορισμένες τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, συνοψίζει τις των τελευταίων 20 ετών για τις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσημη αναφορά για τα αστικά απόβλητα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι 502 αστικά κατά κεφαλή απόβλητα δημιουργήθηκαν στην ΕΕ το 2019, καθώς και το 48% των αστικών αποβλήτων στην ΕΕ ανακυκλώθηκαν (ανακύκλωση υλικών και κομποστοποίηση) το 2019.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τις τάσεις στην παραγωγή και επεξεργασία αστικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το 1995 έως το 2019. Υπάρχει μια πολύ διαφορετική τάση προς λιγότερη υγειονομική ταφή καθώς οι χώρες κινούνται σταθερά προς ς εναλλακτικούς τρόπους επεξεργασίας των αποβλήτων.

Τα αστικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου το 10% των συνολικών αποβλήτων που παράγονται σε σύγκριση με τα δεδομένα που αναφέρονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Στατιστικών Αποβλήτων.

Σχεδόν 225 ομμύρια τόνοι αστικών αποβλήτων δημιουργήθηκαν στην ΕΕ το 2019. Αυτό αντιστοιχεί σε 502 κιλά άτομο, μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με το 2018 (495 κιλά), αν και μειώθηκε από την κορυφή το 2008 (518 κιλά).

Με 844 κιλά, η Δανία παρήγαγε τα περισσότερα αστικά απόβλητα ανά άτομο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ το 2019. Άλλες χώρες που παρήγαγαν περισσότερα από 600 κιλά αστικών αποβλήτων ανά άτομο ήταν το Λουξεμβούργο (791 κιλά), η Μάλτα (694 κιλά), η Κύπρος (642 κιλά) και Γερμανία (609 κιλά).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η Ρουμανία παρήγαγε τα λιγότερά κιλά ανά άτομο με 280 κιλά αστικών αποβλήτων ανά άτομο το 2019. Τρία ακόμη κράτη μέλη της ΕΕ παρήγαγαν επίσης λιγότερο από 400 κιλά ανά άτομο: Πολωνία (336 κιλά), Εσθονία (369 κιλά) και Ουγγαρία (387 κιλά).

Η Ελλάδα με 524 κιλά ανά άτομο, κλείνει την δεκάδα των κρατών-μελών με τα περισσότερα κιλά αστικών αποβλήτων ανά άτομο στην ΕΕ.

Ανακύκλωση και αφρωση στην αύξηση, υγειονομική ταφή με τη μείωση

Η ποσότητα των ανακυκλωμένων αποβλήτων έφτασε σε νέα επίπεδα το 2019. Τα χρόνια, η ποσότητα των ανακυκλωμένων αποβλήτων (ανακύκλωση υλικών και κομποστοποίηση) σχεδόν τριπλασιάστηκε από 37 εκατομμύρια τόνους (87 κιλά ανά άτομο) το 1995 σε 107 εκατομμύρια τόνους (239 κιλά ανά άτομο) το 2019.

Από το 1995, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν στην ΕΕ διπλασιάστηκε από 30 εκατομμύρια τόνους (70 κιλά ανά άτομο) σε 60 εκατομμύρια τόνους (134 κιλά ανά άτομο) το 2019.

Παρόλο που παράγονται ελαφρώς περισσότερα απόβλητα, η συνολική ποσότητα αστικών αποβλήτων που καταλήγουν στην υγειονομική ταφή στην ΕΕ υποδιπλασιαστεί από το 1995: από 121 εκατομμύρια τόνους (286 κιλά ανά άτομο) το 1995 σε 54 εκατομμύρια τόνους (120 κιλά ανά άτομο) το 2019.