Τα σχέδια του ΥΠΕΝ μετά τις αντιδράσεις τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τον κύκλο του προγράμματος

Ριζικές αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας των ωφελουμένων στον νέο κύκλο του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ετοιμάζει το υπουργείο Περιβντος και Ενέργειας. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων στον πρώτο κύκλο, που μόλις ολοκληρώθηκε, η ηγεσία του ΥΠΕΝ επασχεδιάζει ουσιαστικά το πρόγραμμα, με στόχο να το καταστήσει πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό. Ο νέος κύκλος του «Εξοικονομώ» αναμένεται να προκηρυχθεί στο τέλος του καλοκαιριού.

Το ΥΠΕΝ προκρίνει ένα μοντέλο ανάλογο με αυτό που χρησιμοποιείται για το επίδομα θέρμανσης. Οι αιτήσεις των νοικοκυριών για υπαγωγή στο νέο πρόγραμμα θα αξιολογούνται με κλιματικά και εισοδηματικά κριτήρια. Το ύψος επιδότησης που θα λαμβάνει ένα νοικοκυριό θα καθορίζεται με βάση τις βαθμοημέρες, δηλαδή θα προσδιοριστεί ένα όριο συγκεκριμένης θερμοκρασίας και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για τη θέρμανση ή τη δροσιά του θα κυμαίνεται το ύψος της επιδότησης.

Επίσης, θα περιληφθούν κριτήρια παλαιότητας του κτιρίου, ώ δρομολογούνται και σημαντικές αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε οι δράσεις να ωφελήσουν αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη.  να εντάσσονται κατά προτεραιότητα τα φτωχότερα νοικοκυριά και όσα βρίσκονται σε περιοχές που επικρατούν ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Παράλληλα, επανεξετάζονται τα ποσοστά επιδότησης των επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, αλλά και η λίστα των επιλέξιμων παρεμβάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ενώ μελετώνται μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, θα υπάρξει στενή συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για την οριστικοποίηση των κριτηρίων υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα «Eξοικονομώ», που θα περιλαμβάνουν τον βαθμό βελτίωσης της απόδοσης του κτιρίου, τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή, εισοδηματικά κριτήρια κ.ά.

Σε ό,τι αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες, θα αξιοποιηθεί η προεργασία που έχει γίνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καθορισμό του επιδόματος θέρμανσης, που ήδη χρησιμοποιείται από το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, θα γίνει ενσωμάτωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση.

Πέρα απ' αυτό, το ΥΠΕΝ ετοιμάζει δράσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους για επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης, του τουρισμού, της εστίασης κ.ά., στις οποίες το κόστος της ενέργειας αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% του συνολικού κόστους παραγωγής.

Το βασικό εργαλείο θα είναι η παροχή κινήτρων για σύναψη διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και επιχειρήσεων. Στον μηχανισμό θα στηριχθούν και η πολιτική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και η στήριξη των ευάλωτων οικιακών καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό η ηγεσία του υπουργείου βρίσκεται σε συζητήσεις με τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.