Αύξηση της τάξης του 9% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφοντας την τιμή των 54,55 ευρώ/MWh, για την 12η Φεβρουαρίου.

Για ακόμη μία μέρα παρατηρείται μεγάλη διακύμανση των τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μέγιστη τιμή καταγράφτηκε στα 82 ευρώ/MWh, ενώ η ελάχιστη στα 9.51 ευρώ/MWh. Ο συνολικός όγκος της διαπραγματεύσιμης ενέργειας, μειώθηκε κατά 2% καταγράφοντας την τιμή των 321,10 GWh.

Η συνολική παραγωγή στη συνεδρίαση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τις 12/02, σημείωσε μείωση κατά 7% καταγράφοντας την τιμή των 134142,415 MWh. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέγραψε το φυσικό αέριο, καλύπτοντας το 33% του συνόλου. Ακολούθησαν οι ΑΠΕ με 31%. Τα υδροηλεκτρικά και ο λιγνίτης κατέγραψαν μερίδια της τάξης του 24% και 12%.

Αύξηση κατά 26% σημείωσαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας  καταγράφοντας την τιμή των 26407,956 MWh.