Τέρνα Ενεργειακή:  Σε τροχιά υλοποίησης το έργο ΣΔΙΤ Oλοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Λύση σε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα θα δώσει το έργο «ΣΔΙΤ Ολοκληρωμένης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου»,  το οποίο βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης.  Μέρος της κατασκευής αποτελεί εργοστάσιο στην Αρκαδία, το οποίο επισκέφθηκε σήμερα (19/7) ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης. Με αφορμή την σκεψή του ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη ολόκληρου του έργου τον κ. Γιώργο Περιστέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΓΕΚ και τον κ. Γιώργο Αγραφιώτη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τέρνα Ενεργειακή.

Το εν λόγω έργο αποτελεί το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων που κατασκευάζεται στην Ελλάδα και η ΜΕΑ Αρκαδίας, αποτελεί τμήμα του έργου.  Είχαν προηγηθεί τα ΣΔΙΤ της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, των Σερρών και της Ηλείας.

Η ΜΕΑ Αρκαδίας 

Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται χωματουργικές εργασίες ΧΥΤΥ, χωματουργικές εργασίες ΜΕΑ (κτήρια), έργα πολιτικού μηχανικού (σκυροδέματα κτηρίων), καθώς και έργα υποδομής, ενώ συνολικά απασχολούνται 100 και 35 μόνιμα μηχανήματα έργου.  Στην πλήρη ανάπτυξή του το εργοτάξιο θα απασχολεί 200 άτομα

Το έργο υλοποιείται με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, με Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) την Περιβαλλοντική Πελοποννήσου, εταιρεία μέλος του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή, με τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης  ( Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ) και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  Με την ολοκλήρωσή του το έργο θα λύσει το περιβαλλοντικό πρόβλημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για πάνω από 30 χρόνια, καλύπτοντας όχι μόνο την τρέχουσα κοινοτική οδηγία αλλά και μελλοντικές, μιας και επιτυγχάνει υψηλές περιβαλλοντικές αποδόσεις.  Το ύψος της  επένδυσης ανέρχεται σε 152 ατ. ευρώ (62,5 εκατ. επιδότηση ΕΣΠΑ).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία:

  • τριών (3) Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) συνολικής δυναμικότητας 200.000 τν/
  • τριών (3) Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
  • δύο (2) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

Οι ΜΕΑ-ΧΥΤΥ έχουν χωροθετηθεί σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία και οι ΣΜΑ σε Κορινθία και Αργολίδα, ώστε η παραλαβή των να γίνεται σε απόσταση μικρότερη των 50 km από τις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των μεταφορών από τους Δήμους.

Η διάρκεια της κατασκευής είναι 24 μήνες, ενώ από τον 10ο μήνα από την έναρξη ισχύος της σύμβασης προβλέπεται η έναρξη μεταβατικής ς απορριμμάτων σε εγκαταστάσεις, ώστε να ανακουφιστεί το μείζον πρόβλημα της Περιφέρειας. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 28 έτη.

Οφέλη από την κατασκευή και λειτουργία

Στο έργο θα παράγεται πράσινη ενέργεια καθιστώντας το περιβαλλοντική υποδομή με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.  Παράλληλα, θα μειωθεί το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων των Δήμων και θα αποτραπεί το ενδεχόμενο επιβολής νέων προστίμων .

Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 600  θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και 200 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας. Σε αυτές δεν υπολογίζονται οι έμμεσες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν (μεταφορές, εμπορία ανακυκλώσιμων, ενδιαίτηση προσωπικού, περιβαλλοντικές εκδρομές σχολείων κλπ.)

Επιπλέον με την υλοποίηση του έργου θα προκύψουν οφέλη στον Τουρισμό, την Εκπαίδευση και τη νέα ποιοτική Γεωργία, που είναι στρατηγικός στόχος για τη χώρα, ενώ να σημειωθεί, ότι υπάρχει η πρόβλεψη ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι επισκέψιμες από εκπαιδευτικά ιδρύματα (κυρίως σχολεία) και φορείς.