Στην προτελευταία συνεδρίαση της βδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο μόνιμα, εκτός του πρώτου λεπτού. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 0,52 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 28,72 μονάδες ψηλότερα.

Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 1816,41 από 1794,41 μονάδες την Τετάρτη. Το ανώτερο, οι 1858,26 από 1828,41 την προηγούμενη, εμφανίστηκε στις 13:21. Το κλείσιμο στις 1845,65 από 1816,93 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +1,58% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 13,054 από 14,143 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Φεβρουαρίου διακινήθηκαν 739 από 800 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1858,00 από 1826,00 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 1820,00 από 1792,50 την προηγούμενη, με τελευταίες πράξεις στις 1844,50 από 1817,00 και ανήλθαν σε 4530 από 4601 οι ανοικτές θέσεις. Εμφανίστηκε μέτριο ενδιαφέρον και για την σειρά Μαρτίου με 170 από 262 ΣΜΕ να αλλάζουν χέρια με ανώτερο μέρας τις 1855,25 από 1826,00 μονάδες και κατώτερο τις 1821,75 από 1794,50 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 1843,00 από 1815,00 μονάδες με αποτέλεσμα να γίνουν 393 από 342 τα ανοικτά συμβόλαια.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν… συμβολικό. Στα calls του 25άρη λήξης Φεβρουαρίου δεν διακινήθηκαν συμβόλαια. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Μαρτίου διακινήθηκαν 4 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1850 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Φεβρουαρίου διακινήθηκε 1 από 9 συμβόλαια την Τετάρτη, για τιμή εξάσκησης τις 1800 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαρτίου διακινήθηκε 1 από 23 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1775 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά ενισχύθηκαν από τα επίπεδα της προηγούμενης. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ  της ΑΛΦΑ με 16796 από 14148 συμβόλαια λήξης Μαρτίου, της ΕΤΕ με 4255 από 5791, της ΕΥΡΩΒ με 10765 από 8217 για τη νέα σειρά, της ΠΕΙΡ με 20163 από 19534, της ΔΕΗ με 3572 από 4379 για την σειρά Μαρτίου, και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 1134 από 316 για την τρέχουσα σειρά. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 18.896 συμβόλαια για ΠΕΙΡ,  στα 7500 για ΟΠΑΠ, στα 4239 για ΟΤΕ, στα 1600 για ΜΠΕΛΑ,  στα 200 για ΓΕΚΤΕΡΝΑ, στα 180 για ΑΡΑΙΓ και στα 100 για ΤΕΝΕΡΓ.