Αύξηση ς τάξης του 2% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλτρικού ρεύματος στην αγορά επόμης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ταγράφοντας την τιμή των 64,3 ευρώ/MWh, για την 17η Φεβρουαρίου.

Σχεδόν σταθερή παρέμεινε η κύμανση των τιμών κατά τη της ημέρας. Η μέγιστη τιμή καταγράφτηκε στα 90,96 ευρώ/MWh, ενώ η ελάχιστη στα 43 ευρώ/MWh. Ο συνολικός όγκος της διαπραγματεύσιμης ενέργειας, μειώθηκε κατά 6% καταγράφοντας την τιμή των 363,3 GWh.

Η συνολική παραγωγή στη συνεδρίαση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τις 17/02, σημείωσε μείωση κατά 10% καταγράφοντας την τιμή των 144714,323 MWh. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέγραψε το φυσικό αέριο, καλύπτοντας το 41% του συνόλου. Ακολούθησαν τα υδροηλεκτρικά με 25%. Οι ΑΠΕ ο λιγνίτης κατέγραψαν μερ της τάξης του 20% και 14% στοιχα.

Αύξηση κατά 21% σημείωσαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφοντας την τιμή των 36938,029 MWh.