Αύξηση της τάξης του 17% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφοντας την τιμή των 62,74 /MWh, για την 16η Φεβρουαρίου.

Παρατηρείται βέβαια μείωση της διακύμανσης των τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μέγιστη τιμή καταγράφτηκε στα 88,82 /MWh, ενώ η ελάχιστη στα 42,35 ευρώ/MWh. Ο συνολικός όγκος της διαπραγματεύσιμης ενέργειας, αυξήθηκε κατά 1% καταγράφοντας την τιμή των 385,08 GWh.

Η συνολική παραγωγή στη συνεδρίαση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τις 16/02, σημείωσε μείωση κατά 3% καταγράφοντας την τιμή των 162086,676 MWh. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέγραψαν οι ΑΠΕ, καλύπτοντας το 34% του συνόλου. Ακολούθησε το φυσικό αέριο με 32%. Τα υδροηλεκτρικά και ο λιγνίτης κατέγραψαν μερίδια της τάξης του 21% και 13%.

Αύξηση κατά 34% σημείωσαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας  καταγράφοντας την τιμή των 30452,714 MWh.