Αύξηση της τάξης του 6% σημείωσε η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφοντας την τιμή των 61,29 ευρώ/MWh, για την 19η Φεβρουαρίου.

Μείωση σημείωσε η διακύμανση των τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μέγιστη τιμή καταγράφτηκε στα 76,78 ευρώ/MWh, ενώ η ελάχιστη στα 45,01 ευρώ/MWh. Ο συνολικός όγκος της διαπραγματεύσιμης ενέργειας, μειώθηκε κατά 2% καταγράφοντας την τιμή των 343,52  GWh.

Η συνολική παραγωγή στη συνεδρίαση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τις 19/02, παρέμεινε πρακτικά σταθερή, καταγράφοντας την τιμή των 140970,628 MWh. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέγραψε το φυσικό αέριο, καλύπτοντας το 45% του συνόλου. Ακολούθησαν τα υδροηλεκτρικά με 25%. Οι ΑΠΕ και ο λιγνίτης κατέγραψαν μερίδια της τάξης του 16% και 14% αντίστοιχα.

Μείωση κατά 14% σημείωσαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφοντας την τιμή των 30789,2  MWh.