«Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το ενδιαφέρον που καταγράφηκε για τη χώρα μας το 2020, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας και στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, γεγονός που αποδεικνύει την δυναμική της ελληνικής οικονομίας και των ευκαιριών που προσφέρει».

Αυτό σημειώνει η Enterprise Greece σε έγγραφο που δημοσιοποίησε σήμερα με τα αποτελέσματα των δράσεών της για το 2020 και πιο αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

70 προτάσεις

To 2020, η Enterprise Greece κατήρτισε 70 νέες στοχευμένες επενδυτικές προτάσεις για ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές, υποστήριξε 47 επενδυτικά σχέδια που αναμένεται να δημιουργήσουν τουλάχιστον 6.000 νέες θέσεις εργασίας και συνέδραμε σε εμβληματικές συμφωνίες όπως η Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας με την Next.e.GO Mobile SE και το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Volkswagen για την υλοποίηση του smart and sustainable island στην Αστυπάλαια.

Επίσης, η Enterprise Greece αξιολόγησε 14 νέα έργα στρατηγικών επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ  που θα δημιουργήσουν 2,057 νέες θέσεις εργασίας, ένα αποτέλεσμα που υπερβαίνει το άθροισμα των στρατηγικών επενδύσεων των ετών 2015-2019.

Σύμφωνα με το απολογιστικό δελτίο, 20 έργα τα οποία τελούν υπό αξιολόγηση, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 7,2 δισ.ευρώ και 2.575 προϋπολογισθείσες θέσεις εργασίας.

47 επενδυτικά αιτήματα

Σε ό,τι αφορά στα 47 επενδυτικά αιτήματα ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα:

-Βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων ύψους 100 εκατ. ευρώ, 1.000 άμεσες και 5.500 έμμεσες νέες θέσεις εργασίας.

-Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ύψους 250 εκατ. ευρώ.

-Μονάδα ελαστικών ύψους 400 εκατ. ευρώ. Κέντρο παροχής υπηρεσιών με 650 -έως 700 νέες θέσεις εργασίας.

-Κέντρο παροχής υπηρεσιών με 100 νέες θέσεις εργασίας.

-Κέντρα παροχής υπηρεσιών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας (έως το 5ο έτος λειτουργίας).

-Κέντρο λογιστικών υπηρεσιών με 160 νέες θέσεις εργασίες.

-Pipeline: 18 μεγάλων έργων πολυεθνικών ομίλων και διεθνών επιχειρήσεων

Στήριξη στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις

Καθοριστική, σημειώνεται ότι ήταν, η στήριξη που παρείχε και στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις με μια σειρά νέων ψηφιακών εργαλείων όταν  οι παραδοσιακές προωθητικές ενέργειες  όπως λ.χ. η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν, τα οποία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά αφού οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση τη χρονιά που πέρασε.

Η εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή του οργανωτικού της μοντέλου προς μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση και εστίασε σε νέες υπηρεσίες. Σε κάθε κατηγορία δράσεων υποστήριξης που προσέφερε – πληροφόρηση, προβολή και εκπαίδευση – συμμετείχαν κατά μέσο όρο 1000 επιχειρήσεις, ενώ σε 77 εξατομικευμένες συνεδρίες, υποστηρίχθηκαν αντίστοιχες νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις.  

Αναπτύχθηκαν στρατηγικές συμμαχίες με φορείς και εταιρείες παγκόσμιας κλίμακας, όπως η eBay, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε 182 εκατομμύρια πιθανούς αγοραστές και σε 190 αγορές παγκοσμίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ εγκαινιάσθηκαν νέα εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων στον κλάδο νέων τεχνολογιών με διεθνείς φορείς, όπως η US-MAC, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Silicon Valley.

Το top 5 των χωρών από όπου προήλθαν επενδυτικά αιτήματα

Εκδόθηκαν 6 νέοι και επικαιροποιημένοι αδειοδοτικοί οδηγοί ενώ εξυπηρετήθηκαν 975 επενδυτικά αιτήματα. Οι χώρες προέλευσης αιτημάτων (top 5) ήταν από την Κίνα 60, από την Ινδία 49, από τις ΗΠΑ 37, από τη Γερμανία 30 και από την Αγγλία 19.

Για την προώθηση του προγράμματος Golden Visa αναφέρεται ότι δόθηκαν 8.011 άδειες διαμονής και τα έσοδα έφτασαν τα 2 δις ευρώ.

«Η θετική προβολή της Ελλάδας, καθώς και η διασφάλιση της παρουσίας της σε σημαντικά κέντρα αποφάσεων της Ευρώπης, η  διοργάνωση εκθέσεων σε ψηφιακό περιβάλλον και τα διαδικτυακά σεμινάρια για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η εστίαση σε εξειδικευμένες δράσεις και ψηφιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι μερικές ακόμη από τις δράσεις που έχουμε προγραμματίσει για το 2021» όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.