Μεγάλη αύξηση στις εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών σε συνεργασία με την Qualco 60 ε. ευρώ το μήνα. Σημαντική ρευστότητα αντλεί η ΔΕΗ και με τις τιτλοποιήσεις «κόκκινων» λογαριασμών.

«Ανάσες στο κρίσιμο μέτωπο της ρευστότητας και στη γενικότερη διαδικασία εξυγίανσης της ΔΕΗ προσφέρει η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανεξόφλητων οφειλών προηγουμένων ετών και η σταδιακή επαναφορά των πελατών της σε καθεστώς κανονικότητας.

Το 2020, τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία, η ΔΕΗ έχει κατορθώσει να αυξήσει τις εισπράξεις ανεξόφλητων λογαριασμών στα 60 εκατ. ευρώ ανά μήνα, έναντι περίπου 50 εκατ. ευρώ ανά μήνα που ήταν το 2019 και 40 εκατ. ευρώ το 2018.

Αυτό σημαίνει ότι το 2020 εισέρρευσαν στα ταμεία της εταιρίας πάνω από 700 εκατ. ευρώ από την είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών ενώ την τελευταία 3ετία το ποσό που έχει εισπράξει η ΔΕΗ ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι οικονομικές δυσκολίες πολλών καταναλωτών, το κίνημα «Δεν Πληρώνω» και η αδράνεια των προηγούμενων διοικήσεων της εταιρείας είχαν οδηγήσει στην κατακόρυφη αύξηση των απλήρωτων λογαριασμών, ξεπερνώντας τα 3,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας έντονη ανησυχία ακόμα και για τη βιωσιμότητα της εταιρίας.

Η συστηματική προσπάθεια της ΔΕΗ για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των ανεξόφλητων ξεκίνησε το 2018 με την συνεργασία με την Qualco με στόχο όχι απλά να ανακτηθεί ένα τμήμα των οφειλών αλλά να προσφερθούν οριστικές και βιώσιμες λύσεις στους οφειλέτες.

Αναλύοντας σε βάθος την συμπεριφορά των οφειλετών (πότε σταμάτησαν να πληρώνουν, σε τι συχνότητα πλήρωναν στο παρελθόν κ.α.) αλλά και άλλα στοιχεία όπως το μέγεθος και η αξία του ακινήτου, η φυσιογνωμία του πελάτη, η ΔΕΗ σε συνεργασία με την Qualco προχώρησε στην τμηματοποίηση των οφειλετών σε ειδικές κατηγορίες, περισσότερες από 50, προσφέροντας στην κάθε κατηγορία και υποκατηγορία συγκεκριμένες λύσεις και στρατηγικές για την εξόφληση της οφειλής.

Μέσω της συνεργασίας με την Qualco η ΔΕΗ εκτός της αύξησης των εισπράξεων από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατάφερε να καταστήσει προβλέψιμη τη ροή εισπράξεων από τις οφειλές σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με τους στόχους του business plan 2021-2023η εταιρεία φιλοδοξεί να διατηρήσει τον στόχο για έσοδα 500 εκατ. ευρώ από ανεξόφλητες οφειλές την τριετία που έρχεται.

Σημειώνεται ότι η σταθερότητα – προβλεψιμότητα των ροών από οφειλές άνοιξε το δρόμο στη ΔΕΗ να προχωρήσει στην τιτλοποίηση των απαιτήσεων, καθώς προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών είναι η προβλεψιμότητα του cash flow.

Τιτλοποιήσεις οφειλών 1,7 δισ. ευρώ

Εκτός της προσπάθειας είσπραξης των ανεξόφλητων λογαριασμών η ΔΕΗ επικενι την προσοχή της και στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων. Όπως έχει ήδη κάνει γνωστό η εταιρεία, το συνολικό ποσό των λογαριασμών που θα τιτλοποιηθούν φθάνει στα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ η οριστική «σύνθεση» των επενδυτών θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

H Qualco τόσο με την εμπειρία της στον τομέα της ενέργειας, όσο και με την διαχείριση των αναγκών της τιτλοποιήσεις, διευκόλυνε, την ολοκλήρωση της διαδικασίας του επενδυτή και της ΔΕΗ.

Έτσι έχει ήδη ολοκληρωθεί η άντληση 150 εκατ. ευρώ από την αρχική σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, στις 24 Νοεμβρίου, με επενδυτή την JP Morgan Chase Bank και εκδότη την PPC Energy Finance DAC. Η χρηματοδότηση καλύπτεται από απαιτήσεις έως 60 ημέρες. Η συγκεκριμένη γραμμή είναι ανακυκλούμενη (revolving) επιτρέποντας στη ΔΕΗ μελλοντικές εκταμιεύσεις και έχει διάρκεια 3 έτη.

Tο  πακέτο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, από το οποίο θα αντληθεί ποσό 300 – 350 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο στο 6,8%, απέκτησε η Pimco.

Σημειώνεται ότι με τις συναλλαγές τιτλοποίησης (για οφειλές με καθυστέρηση 60 και 90 ημερών) η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δεν ει ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά αντλεί ρευστότητα χωρίς εγγυήσεις και με τη διαχείριση των οφειλών να παραμένει στην ίδια την επιχείρηση. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι (JP Morgan, Pimco, Deutsche Bank) και όχι distressed funds προσέρχονται και επενυν σε ελληνικό project διαχείρισης οφειλών, που μπορεί να αποτελέσει μοντέλο και για άλλες περιπτώσεις.

Σημειώνεται πως η προσπάθεια για την τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017, ωστόσο, έως τον Σεπτέμβριο του 2019 δεν υπήρχε αξιόλογη προσφορά. Την ίδια χρονιά, το 2017 ξεκίνησε και η συνολική προσπάθεια είσπραξης των απλήρωτων οφειλών μπροστά στο υπαρκτό πλέον ζήτημα βιωσιμότητας της εταιρείας και αφού η τότε διοίκηση είχε δεχτεί μεγάλη πίεση για την αντιμετώπιση των κακοπληρωτών από τις τράπεζες, οι οποίες έχουν δανείσει κεφάλαια ύψους 1,3 δις. ευρώ στη ΔΕΗ.