Περαιτέρω μείωση 2,1% σημείωσε η δύναμη ελληνικού εμπορικού όλου τον Δεκέμβριο πέρυσι σε με αντίστοιχη δύναμη του Δεκεμβρίου 2019, αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά ν αντίστοιχη σύγκριση του 2019 με το 2018, και πλέον αριθμεί 1.832 πλοία.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 40.426.271 κόρους και μείωση 4,9% τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Δεκεμβρίου 2019, ώ μείωση 0,1% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 το 2018.