Ο Βτανός δικηγόρος Κάριμ , 50 ετών, εξελέγη νέος εισαγγελέας υ Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για θητεία εν ετών.

Ο Καν συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κατά τον δεύτερο γύρο της ς ψηφοφορίας, λαμβάνοντας συνολικά 72 από τις 122. Θα αλάβει εισαγγελέας του ΔΠΔ στις 16 Ιουνίου, στη θέση της Φάτου Μπενσούντα.

Το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη και έχει 123 χώρες μέλη, είναι αρμόδιο να εξετάζει εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες. Ο Καν είναι νομικός ειδικευμένος στο ανθρωπιστικό δίκαιο και πρόσφατα ήταν επικεφαλής ς ειδικής ς των Ηνωμένων που ερευνούσε τα εγκλήματα του Ισλαμικού Κράτους.