Απονεμήθην από την Πανελλήνια Ένωση ριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ) τα Fund Managers' 2020 στους καλύτερους σε απόδοση διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Παρ' όλο που το 2020 , λόγω της πανδημίας, μια εξαιρετικά δύσκολη, αβέβαιη και πολυκύμαντη χρονιά, οι Έλληνες διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με την ενεργητική διαχείριση που ασκούν, πέτυχαν για άλλη μια φορά αποτελέσματα και απέδειξαν ότι με γνώση, βούληση και τόλμη είναι εφικτή η επιτυχία, και σε διεθνώς δυσμενείς χρονικές περιόδους.

Στις κορυφαίες βραβείων των καλύτερων ΑΕΔΑΚ για το 2020 και την τριετία 2018-2020 βρέθηκαν κατά σειρά οι Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚTriton Asset Management ΑΕΔΑΚ Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ, και ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Επίσης, απονεμήθηκαν τα βραβεία στα τρία πρώτα Αμοιβαία Κεφάλαια, κατηγορία,  για το 2020 και την τριετία 2018-2020.

Υπενθυμίζεται ότι τα Fund Managers' Awards βασίζονται στα δημοσιευμένα στοιχεία απόδοσης για όλες τις κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενός και τριών ετών, και εξυπηρετούν την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Επίσης, προσωποποιούν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πετυχημένους διαχειριστές και επιβεβαιώνουν σε ετήσια βάση τη διαχειριστική επάρκεια.