Μόνο το 14% των εισηγμένων εταιρειών στον τομέα του χάλυβα, του τσιμέντου, του αλουμινίου, του χαρτιού και της εξόρυξης βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του κλιματικού στόχου της συμφωνίας του Παρισιού για τους 2 ° C, σύμφωνα με έκθεση της Transition Pathway Initiative (TPI), ενός παγκόσμιου ομίλου επενδυτών που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ. Ωστόσο, ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες προσφέρουν ελπίδα, αναφέρει η EURACTIV Germany.

Το αποτέλεσμα: 95 από τις 111 μεγάλες εισηγμένες εταιρείες που μελετήθηκαν (86%) αποτυγχάνουν να ευθυγραμμιστούν τον στόχο για το 2050. Συνολικά, μόνο το 14% από αυτές είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου.

Η βιομηχανική απαλλαγή από άνθρακα είναι πιθανώς η μεγαλύτερη πρόκληση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών της Ευρώπης στο μηδέν έως το 2050.

«Ενώ πρόκειται για τόσο λίγες βιομηχανικές εταιρείες που είναι έτοιμες, είναι σαφές ότι νέες βιομηχανικές διαδικασίες που βασίζονται σε αρχές κυκλικής οικονομίας μας δίνουν ένα σημείο αιχμής των τεχνικά βιώσιμων, οικονομικά ελκυστικών λύσεων», δήλωσε ο Adam Matthews, συμπρόεδρος της TPI.

Οι τομείς που δίνουν αισιοδοξία και οι κατευθύνσεις της έρευνας

Η έρευνα επισημαίνει την κακή απόδοση των βιομηχανιών αλουμινίου και χαρτιού ειδικότερα. Μόνο μία εταιρεία και στους δύο τομείς (Rio Tinto – ειδικά για αλουμίνιο) έχει ευθυγραμμιστεί με το στόχο της Ευρώπης για το 2050.

Στις χαλυβουργίες τα πράγματα είναι λίγο πιο αισιόδοξα. Ενώ μόνο πέντε εταιρείες ήταν σύμφωνες με τους στόχους του Παρισιού για το 2030 πέρυσι, φέτος υπάρχουν οκτώ (28%). Ωστόσο, όταν εξετάζουμε τους στόχους του Παρισιού για το 2050, μόνο πέντε εταιρείες βρίσκονται εντός ορίων.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έρευνας, αυτή η διαφορά οφείλεται στην ταχύτητα της απανθρακοποίησης. Ένα μεγάλο μέρος των στόχων για τη βαριά βιομηχανία δεν αναμένεται να επιτευχθεί πριν το 2030, όταν δηλαδή νέες τεχνολογίες όπως το υδρογόνο θα έχουν ευρύτερες εφαρμογές.

Η μελέτη χρησιμεύει για την ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τους κινδύνους της επένδυσης σε εταιρείες και τομείς που δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Δεδομένου του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρώπης και του όλο και αυξανόμενου κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών, η έρευνα της TPI ευελπιστεί να κατευθύνει τα νέα κεφάλαια σε επενδύσεις που δύνανται να συμβαδίσουν με τους κλιματικούς στόχους.