Πλησιάζει η ώρα η ΑΑΔΕ θα ολοκληρώι σειρά ελέγχων ώστε να πραγματοποιηθεί η καταβολή των αποζημιώσεων που απομένουν να δοθούν σε ιδιοκτήτες ακινήτων για τα μειωμένα οίκια του Νοεμβρίου αλλά και των αποζημιώσεων για τις δηλώσεις Covid για τον μήνα Δεκέμβριο.

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται :

  • να ολοκληρωθεί η διαδικασία για εκκρεμότητες συμψηφισμών παρελθόντων μηνών, είτε λόγω διόρθωσης δηλώσεων δικαιούχων είτε λόγω απόρριψης άλλων αιτήσεων
  • να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης για το μήνα Νοέμβριο, με δεδομένο ότι περίπου 25.000 ιδιοκτήτες δεν υποβάλει έγκυρο αριθμό ΙΒΑΝ λογαριασμού
  • μετά τα Φεβρουαρίου, η καταβολή της αποζημίωσης για τα μειωμένα ενοίκια του Δεκεμβρίου
  • να ξεκινήσει η διαδικασία δήλωσης από τους ιδιοκτήτες για το μήνα Ιανουάριο με στόχο η αποζημίωση να καταβληθεί αρχές Μαρτίου.

Για μια ακόμη φορά οι ιδιοκτήτες ακίνητων καλούνται να ελέγξουν, αρχικά, ότι έχουν δηλώσει στο Taxisnet το IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού στο οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το μήνα Νοέμβριο, περίπου 25.000 ιδιοκτήτες δεν είχαν υποβάλει έγκυρο αριθμό ΙΒΑΝ λογαριασμού. Θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο ο ιδιοκτήτης έχει καταχωρήσει  σωστά τα του (όπως δηλαδή εμφανίζονται και σ δήλωση Covid) και ότι ο ίδιος είναι πρώτος δικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού. Στη συνέχεια, πρέπει να ελεγχθούν πιθανά λάθη που ενδέχεται να «φρενάρουν» τη δήλωση Covid.

Στην περίπτωση που εντοπισθούν λάθη ή παραλήψεις ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την απόρριψη της δήλωσης Covid ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την δήλωση Covid, δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, καθίστανται οι κληρονόμοι του. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει μετά την υποβολή της δήλωσης COVID και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ τότε:

  • εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό προσκομίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αυτός.
  • αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος υποβολής της «Δήλωσης COVID». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα εξ' αυτών, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κληρονόμων που έχουν δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια κατά 40% τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 αλλά και τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2021 από ενοικιαστές οι οποίοι ανήκαν στις πληττόμενες  επιχειρήσεις και των εργαζομένων αυτών, λαμβάνουν αποζημίωση ίση με το 50% της απώλειας που υπέστησαν λόγω της μείωσης.

Όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές με κρατική εντολή ή υποχρεώθηκαν σε δραστικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους και οι οποίες απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής ενοικίων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, το ύψος της αποζημίωσης αντιστοιχεί στο 80% του . Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις παραπάνω επιχειρήσεις, για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2021 θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου μισθώματος.

Μέχρι σήμερα έχουν συμψηφιστεί 227.887 περιπτώσεις φορολογικών ύψους 42,8 εκατ. ευρώ ενώ για το μήνα Νοέμβριο έχει καταβληθεί αποζημίωση συνολικού ύψους 19,3 εκατ. ευρώ σε 176.404 ΑΦΜ.

Ραλλού Αλεξοπούλου