Με οριακές διακυμάνσεις έκλεισε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.