οριακές διακυμάνσεις το Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης.