Μείωση τάξης υ 10% σημείωσε η μέση χονδμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος αγορά της επόμενης ης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αγράφοντας την τιμή των 57,79 ευρώ/MWh, για την 18η Φεβρουαρίου.

Μείωση σημείωσε η διακύμανση των τιμών κατά τη της ημέρας. Η μέγιστη τιμή καταγράφτηκε στα 80,97 ευρώ/MWh, ενώ η ελάχιστη στα 39,6 ευρώ/MWh. Ο συνολικός όγκος της διαπραγματεύσιμης ενέργειας, μειώθηκε κατά 3% καταγράφοντας την τιμή των 351,54  GWh.

Η συνολική παραγωγή στη συνεδρίαση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για 18/02, σημείωσε μείωση κατά 3% καταγράφοντας την τιμή των 140031,731 MWh. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέγραψε το φυσικό αέριο, καλύπτοντας το 37% του συνόλου. Ακολούθησαν τα υδροηλεκτρικά με 26%. Οι ΑΠΕ και ο ς κατέγραψαν μερίδια της τάξης του 19% και 18% στοιχα.

Μείωση κατά 3% σημείωσαν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφοντας την τιμή των 35740,099 MWh.