«Πράσινο» ρεύμα σφέρει η ΔΕΗ.

Πρόκειται για την εμπορική ονομασία των Εγγυήων Προέλευσης ηλεκτρικής έργειας που έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές και η ΔΕΗ.

H υπηρεσία GreenPass η δέσμευση μέσω Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) ισόποσης ηλεκτρικής ενέργειας με εκείνη που καταναλώνει νοικοκυριό σας από την παραγωγή των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΔΕΗ.

Η υπηρεσία Green Pass προσ εύκολα σε προϊόν ηλεκτρικού ρεύματος,  με σταθερή χρέωση 0,80€ τον μήνα και δωρεάν ς 3 υς μήνες (στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%).