Οι αεροπορικές εταιρείες που επλήγησαν από την μείωση των ταξιδιών λόγω του κορωνοϊού αντιμετωπίζουν σης αυξημένο από τους υπεύθυνους χάραξης ς και το κοινό σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την της οικονομίας έως το 2050.

Μια μελέτη που υποστηρίχθηκε από αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, κατασκευαστές αεροσκαφών και παρόχους αεροναυτιλίας ότι η βιομηχανία μπορεί να τις καθαρές εκπομπές CO2 σε μηδέν έως το 2050 από πτήσεις εντός και αναχώρησης από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τη Βρετανία και την .

«Ενώ αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας», δήλωσε ο Olivier Jankovec, γενικός διευθυντής της οργάνωσης αερολιμένων ACI Europe, ο οποίος δημοσίευσε την έκθεση μαζί με την Airlines for Europe, την ASD κατασκευαστών, τον οργανισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας CANSO και περιφερειακή αεροπορική ένωση ERA.

«Χρειαζόμαστε την ΕΕ να εφαρμόσει το πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε καθαρό μηδέν», δήλωσε ο Jankovec.

Μέχρι το 2050, οι ομάδες δήλωσαν ότι η ευρωπαϊκή αεροπορία θα μπορούσε να μειώσει το 92% των εκπομπών της και να αντισταθμίσει το υπόλοιπο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αφαίρεσης άνθρακα. Ο τομέας εκπέμ 192 εκατομμύρια τόνους CO2 το 2019.

Η πλειονότητα των περικοπών θα γίνει μέσω τεχνολογιών, υδρογόνο και υβριδική-ηλεκτρική πρόωση, καθώς και βιώσιμα καύσιμα αεροπορίας (SAF). Οι πολιτικές τιμολόγησης άνθρακα, η καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και ο αντίκτυπος του περιβαλλοντικού κόστους στη ζήτηση αεροπορικών ταξιδιών θα επέφερε πιο μέτριες μειώσεις.