Η ενίσχυση της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη διεθνή προσαρμογή, καθώς και η φοροποίηση του εμπορίου είναι βασικές δράσεις που μπορεί να ανβει η ΕΕ για να τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στο γεωργικό εμπόριο, σύμφωνα με ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει τη γεωργία Ευρώπη και σε όλο τον , μεταβάλλοντας τις αυξανόμενες συνθήκες, τα πρότυπα παραγωγής και τις αποδόσεις, με επιπτώσεις στις τιμές, στο εμπόριο και στις περιφερειακές αγορές, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΠ «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η προσφορά γεωργικών προϊόντων στην Ευρώπη».

Στην ανάλυση, που βασίζεται σε μελέτη που ανέθεσε ο ΕΟΠ, εξετάζονται βασικές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό γεωργικό εμπόριο των παγκόσμιων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η μελέτη συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργική παραγωγή με πληροφορίες σχετικά με το προφίλ εισαγωγών της ΕΕ και στοιχεία για την ευπάθεια στην κλιματική αλλαγή των προέλευσης των προϊόντων.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή γίνονται όλο και πιο αισθητοί σε όλα τα στοιχεία του γεωργικού τομέα, από την παραγωγή, τις υποδομές και το εμπόριο έως τη χρηματοδότηση.

Ενώ η Ευρώπη έχει ως επί το πλείστον αυτάρκεια όσον αφορά τα δημητριακά και τα λαχανικά, η εξάρτησή της από εισαγόμενα τροπικά προϊόντα όπως τα φασόλια κακάου ή το φοινικέλαιο και προϊόντα όπως τα φασόλια σόγιας που χρησιμούνται για ζωοτροφές και μεταποίηση την καθιστούν ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο εξωτερικό.

Το του εμπορίου με περισσότερες χώρες με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος στις γεωργικές πολιτικές τους και η διαφοροποίηση των εισαγωγών θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού. Οι πολιτικές για τη μείωση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με υψηλές περιβαλλοντικές πιέσεις θα επίσης επωφελείς από αυτή την άποψη.

Επιπλέον, η ικανότητα προσαρμογής στις χώρες παραγωγής θα πρέπει να ενισχυθεί με την υποστήριξη της ΕΕ, όπως ανακοινώθηκε στο προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικείμενη στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ.