Μπορεί η αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους πολίτες στην Αυστρία να βρίσκεται ακόμη σε σχετικά υψηλό επίπεδο, ωστόσο η πανδημία του νέου κορωνοϊού οδηγεί σε μία μείωσή της, όπως διαπιστώνεται σε αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση της Αυστριακής Εταιρείας Ευρωπαϊκής Πολιτικής που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, σε 66% ανέρχεται το ποσοστό εκείνων που τον Φεβρουάριο του 2021 υποστηρίζει την παραμονή της Αυστρίας στην ΕΕ. Τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2020 το ποσοστό ήταν αντίστοιχα στο 73%, τον περασμένο Σεπτέμβριο στο 70%.

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό εκείνων που τάσσονταν υπέρ μίας εξόδου της χώρας από την ΕΕ αυξήθηκε από το 13% σε 18%, ποσοστό που καταγράφεται και φέτος τον Φεβρουάριο.

Συνολικά, στην τωρινή δημοσκόπηση, το 53% των ερωτηθέντων δηλώνουν “μη ικανοποιημένοι” με τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, και από αυτούς ένα ποσοστό 28% “μάλλον δεν είναι ικανοποιημένοι” και ένα 25% “καθόλου ικανοποιημένοι”.

Αντιθέτως, λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσαν ικανοποιημένοι από τα μέτρα της ΕΕ, με το 4% να είναι “πολύ ικανοποιημένοι”, το 30% “μάλλον ικανοποιημένοι” και το 13% να μην απαντούν ή να μην γνωρίζουν.

Σε σχέση με τον καλύτερο τρόπο για τον εφοδιασμό του εμβολίου Covid-19, οι ερωτηθέντες εμφανίζουν διαφορετικές απόψεις, με το 42% να πιστεύουν ότι θα ήταν πιο ελπιδοφόρο εάν κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ είχε παραγγείλει μόνο του εμβόλια.

Το 37% πιστεύει ότι η από κοινού προμήθεια εμβολίων μέσω της ΕΕ ήταν σωστή, και περίπου το ένα πέμπτο δεν μπορεί να σχολιάσει αυτήν την ερώτηση (21% „δεν ξέρω / δεν απαντώ”).

Πιστοποιητικό εμβολιασμού

Ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού της ΕΕ, το οποίο θα δείχνει εάν κάποιος έχει ήδη εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, υποστηρίχθηκε από τους μισούς από τους ερωτηθέντες, ενώ ένα τρίτο το χαρακτήρισε “κακή ιδέα”, και ένα 17% δεν το σχολίασε.

Ως σημαντικό, εκτιμάται το γεγονός πως στις συνολικά 62 δημοσκοπήσεις που έχει διενεργήσει η Αυστριακή Εταιρεία Ευρωπαϊκής Πολιτικής από την ένταξη της Αυστρίας στην ΕΕ– την 1 η Ιανουαρίου 1995 — σε όλες, και παρά τις διάφορες διακυμάνσεις, οι πολίτες στην πλειονότητα τους τάσσονταν πάντα υπέρ της συνέχισης της συμμετοχής της χώρας στην ΕΕ, με τον μέσο όρο (από όλες τις δημοσκοπήσεις) των υποστηρικτών να βρίσκεται στο 70% και των αντιπάλων στο 22%.

Η μεγαλύτερη υποστήριξη του πληθυσμού στη συμμετοχή της Αυστρίας στην ΕΕ είχε καταγραφεί στη δημοσκόπηση της Εταιρείας το καλοκαίρι του 2002, με ένα ποσοστό 80 %, ενώ το υψηλότερο ποσοστό για μία έξοδό της ήταν το 33%, που προέκυψε σε δημοσκόπηση το 2008.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο δημοψήφισμα που είχε διενεργηθεί στην Αυστρία πριν από σχεδόν 27 χρόνια, τον Ιούνιο του 1994, ως προς την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, το ποσοστό του “Ναι” είχε ανέλθει στο 66,6% και υπήρξε το υψηλότερο που επιτεύχθηκε ποτέ σε δημοψήφισμα για την ένταξη μιας χώρας στην ΕΕ.