Οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια που παρέχονται σε χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης 750 εκατομμυρίων ευρώ του μπλοκ δ αποκλείουν αυτόματα χρηματοδότηση για το φυσικό αέριο. Αρκεί βέβαια αυτά αποτελούν μέρος μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την απονθρακιοποίηση.

Δεκαοκτώ χώρες της ΕΕ έχουν ήδη οβάλει απτυξιακά σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επι. Τα σχέδια αυτά βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία αξιολόγησής. Η έγκριση αυτών των εθνικών σχεδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ.

Το Δεκέμβριο ψηφίστηκε από τους ηγέτες της ΕΕ ο προϋπολογισμός του Ταμείου Ανάκαμψης. Το 37% της χρηματοδότησης προορίζεται για την πράσινη μετάβαση.

Οι επενδύσεις σε λιγνίτη αποκλείονται εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σχετικά με το φυσικό αέριο πρέπει να ισχύουν οι εξής :

-Τα εν λόγω έργα πρέπει να αποτελούν βήμα προς τα εμπρός. Δηλαδή σε χώρες όπου η ηλεκτροπαραγωγή στηρίζεται στον λιγνίτη, το φυσικό αέριο θεωρείται μεταβατικό καύσιμο και εντάσσεται στη χρηματοδότηση του ταμείου ανάκαμψης. Τέτοια χώρα για παράδειγμα η Πολωνία. Είναι ευρέως αποδεκτό στους κόλπους της ΕΕ, της αγοράς και του επιστημονικού κόσμου, ότι δεν μπορείς να πας σε ένα πρωί από το λιγνίτη στις ΑΠΕ. Η ενεργειακή μετάβαση εγείρει ζητήματα ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

-Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά τις υποδομές αερίου. Οι θερμικές μονάδες που θα εγκατασταθούν είλουν να είναι υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Επίσης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα με μικρές και γρήγορες τροποποιήσεις, να μπορούν να υποδεχτούν και εντελώς «πράσινα» καύσιμα στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει αναλυτικό «έγγραφο καθοδήγησης» με βάση την αρχή  Do No Significant Harm. Τα ΕΣΕΚ το πρέπει να συμβαδίζουν με αυτές τις αρχές για ενταχθούν στη χρηματοδότηση.

Η Κομισιόν επίσης, θέλει να αποφύγει τα λάθη του 2008 όπου οι πόροι διοχετεύτηκαν σε ορυκτά καύσιμα. Ακόμη περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το φυσικό αέριο, υπό την ιδέα ότι «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού».