Σε συνεργασία με ν αμερινική Energate Corp., η AE Solar γραμματίζει για τον Απρίλιο, την έναρξη παραγωγής εργσιό της στο Kayseri στην Τουρκία. Η γερμανική εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει την ετήσια παραγωγή ηλιακών συλλεκτών έως και 1 GW έως το τέλος του έτους.

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την έναρξη της δραστηριότητάς της, η AE Solar αποκάλυψε ότι θα αρχίσει να παράγει ηλιακούς συλλέκτες στο κεντρικό τμήμα της Τουρκίας. Η εταιρεία που εδρεύει στο Königsbrunn της Γερμανίας, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της, εγκατέστησε και θέτει σε λειτουργία περισσότερες από 3.200 ηλιακές μονάδες. Η AE Solar τόνισε ότι πούλησε  511 MW ισχύος στο Βιετνάμ από τον Σεπτέμβριο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Alexander Maier ίδρυσε την εταιρεία με τους αδελφούς του.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας

Η AE Solar θέτει ήδη εργοστάσια στην Κίνα και τη Γεωργία. Το ΑΕ (Alternative Energy) σημαίνει εναλλακτική ενέργεια. Ο γερμανική εταιρία βασίζεται σε προϊόντα και σχεδιασμούς υψηλών προδιαγραφών για οικιακές εγκαταστάσεις και εταιρείες, ιδιαίτερα για τη σειρά ultra-black Eclipse.

Μέτρα έχει θεσπίσει η Τουρκία για τον περιορισμό των εισαγωγών ενεργειακού εξοπλισμού

Η Τουρκία στοχεύει να περιορίσει εισαγωγές ενεργειακού εξοπλισμού και να υποστηρίξει τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες στον εν λόγω τομέα. Η Kalyon και η CETC της Κίνας άνοιξαν ένα εργοστάσιο τον για την κατασκευή όλων των εξαρτημάτων για ηλιακούς συλλέκτες. Το εργοστάσιο στην Άγκυρα κατασκευάστηκε για να προμηθεύει τα προϊόντα στο φωτοβολταϊκό έργο 1 GW στο Καραπίναρ στην κεντρική Τουρκία.

Η Τουρκία φαίνεται ότι χρησιμοποιεί τακτικές εμπορικού προστατευτισμού, προκειμένου να εξασφαλίσει την ενεργειακή και εμπορική της αυτάρκεια. Ας μην ξεχνάμε πως η στροφή στις ΑΠΕ, έχει δημιουργήσει τεράστια ζήτηση για ηλιακά πάνελ. Η ζήτηση αυτή πολλές είναι αδύνατο να καλυφθεί. Η Κίνα αποτελεί την κορυφαία -παραγωγό ηλιακών συλλεκτών.