Περιορισμό λειτουργίας υπέστη τα τρία αιολικά έργα της Τέρνα Ενεργειακή στο Τέξας, συνολικής εγκαημένης ισχύος 520MW, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με εταιρεία, τα τρία αιολικά έργα δεν ήταν σε θέση να εισφέρουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο κατά τη διάρκεια αυτής της χωρίς προηγούμενο κατάσης, με πιθανό ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Η Τέρνα Ενεργειακή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και εργάζεται επιμελώς να μετριάσει τις οικονομικές συνέες, διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της.

Ο όμιλος Τέρνα Ενεργειακή περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό ανέρχεται σε 1.373 MW, ενώ διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα. Επίσης, ο όμιλος αναπτύσσει επι έργα συνολικής ισχύος 1200 MW στην Ελλάδα, τα οποία θα είναι έτοιμα προς κατασκευή μέσα στην επόμενη περίοδο και θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου των 3.000 MW μέχρι το 2025.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος προωθεί δύο μεγάλα έργα αντλησιοταμίευσης, καθώς και σημαντικό αριθμό φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω ανωτέρω στόχο.