Το βιοαέριο αποτελεί ένα μείγμα διαφορετικών αερίων που παράγονται από την αποσύνθεση οργανικής ύλης, με την απουσία οξυγόνου. Μπορεί να παραχθεί από ακατέργαστες πρώτες ύλες όπως τα αγροτικά απόβλητα, κοπριά, αστικά απόβλητα, φυτική ύλη, βοθρολύματα, πράσινα απόβλητα ή απορρίμματα τροφών.

Η ενεργειακή του απελευθέρωση επιτρέπει στο βιοαέριο να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Το βιοαέριο μπορεί να καθαριστεί και να αναβαθμιστεί σε πρότυπα φυσικού αερίου, όταν γίνεται βιομεθάνιο. Η σύστασή του ποικίλει, ανάλογα με την προέλευση της πρώτης ύλης της αναερόβιας χώνευσης. Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρισμού σε εργασίες λυμάτων, σε μια αεριομηχανή συμπαραγωγής (CHP). Αν συμπιεστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα οχήματα[1].

Στη χώρα μας, ένα παράδειγμα στρατηγικής επένδυσης αποτελεί η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου, μέσα στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ένα έργο εξαιρετικής σημασίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο ανατέθηκε στην θυγατρική ΗΛΕΚΤΩΡ, του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ[2]. Η συμβολή της συγκεκριμένης επένδυσης στην υλοποίηση των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Με τη λειτουργία της νέας Μονάδας, δημιουργούνται μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως: η υποκατάσταση εισαγόμενων συμβατικών καυσίμων με εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο περιορισμός της εξάρτησης του κόστους ενέργειας από τις διεθνείς διακυμάνσεις στη τιμή των καυσίμων και η αποφυγή δαπανών σε υποδομές για την αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παραγωγή πραγματοποιείται τοπικά. Επιπροσθέτως, για το 2021, η θυγατρική «Επίλεκτος Ενεργειακή» θα ενισχύσει τις δραστηριότητές της, μέσω των νέων επενδύσεων σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και συγκεκριμένα, στο βιοαέριο και στα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η εν λόγω θυγατρική λειτουργεί από το 2019 φωτοβολταϊκό πάρκο 9,99 MW στα Φάρσαλα, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη καύση βιοαερίου, με ισχύ 5,3 MW. Ο CEO Ευριπίδης Δοντάς, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Ο Όμιλος δραστηριοποιείται για πολλά χρόνια στον κλάδο της ενέργειας. Για το 2021 δρομολογούνται επενδύσεις που θα αφορούν σε νέα έργα στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου, καθώς επίσης και έργα που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά»[3].

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στηρίζει εμπράκτως την αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αναφορικά με το πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων ΑΠΕ, μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιες τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι μονάδες παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, τα θαλάσσια αιολικά και τα πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα ΑΠΕ που συνδέουν περιοχές της επικράτειας με το σύστημα μέσω υποβρυχίων καλωδίων, σταθμοί γεωθερμίας, σταθμοί βιομάζας και βιοαερίου καθώς και οι υβριδικοί σταθμοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Ωστόσο, εκτός από τις στρατηγικές επενδύσεις, εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία κουλτούρας, η οποία θα βασίζεται πάνω στις περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Αυτό δύνανται να πραγματοποιηθεί με μικρότερης κλίμακας εγχειρήματα, όπως το παράδειγμα της φάρμας στο Κολχικό του Λαγκαδά. Τα απόβλητα της συγκεκριμένης φάρμας συλλέγονται καθημερινά και παράγουν βιοαέριο τροφοδοτώντας ενεργειακά τρία νοικοκυριά. Μάλιστα, η εταιρία «Βιοαέριο Λαγκαδά» λιπαίνει με τα υπολείμματα της παραγωγής βιοαερίου τα κτήματα των αγροτών της περιοχής, λύνοντας ακόμα ένα πρόβλημα[4].

Τελειώνοντας, το ευρωπαϊκό έργο BIO-ECOnomy Research Driven Innovation έχει ως κεντρικό σκοπό τη χρήση της βιομάζας από γεωργικά, αλιευτικά, δασικά, ή οικιακα απόβλητα και κατάλοιπα, με σκοπό τη δημιουργία ενός Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας, ο οποίος θα στηρίζεται στο τομέα της βιο-οικονομίας, στη περιοχή Αδριατικής- Ιονίου. Οι δράσεις για τις επιχειρήσεις εστιάζουν κυρίως στο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων (βιομηχανικών και οικιακών) για τη παραγωγή βιοαερίου[5].