Η Royal Dutch Shell ανακοίνωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την πράσινη στρατηγική της, συμπεριλαμβανομένων και στόχων για των διπλασιασμό των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, την επέκταση της χωρητικότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη σταδιακή μείωση της πετρελαϊκής παραγωγής.

Η Άγγλο-ολλανδική ενεργειακή εταιρεία, με στόχο τους μηδενικούς ρύπους από τις δραστηριότητες της μέχρι το 2050, δήλωσε ότι θα επενδύσει 2-3 δισ. δολάρια ετησίως σε ανανεώσιμες και ενεργειακές λύσεις και 3 δισ. δολάρια στον τομέα marketing.

Σχεδιάζει επίσης να διαθέτει ετησίως 4 δισ. δολάρια σε δραστηριότητες αερίου, 4-5 δισ. δολάρια σε χημικά και προϊόντα, και 8 δισ. δολάρια σε upstream.

Η εταιρεία τόνισε πως θέλει να διπλασιάσει τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε 560 terawatt την ώρα ετησίως μέχρι το 2030, και να αυξήσει το δίκτυο των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στις 500.000 μέχρι το 2025.

Τόνισε ακόμη ότι θα διατηρήσει τη μερισματική πολιτική της αύξησης των πληρωμών κατά 4% ετησίως και θα μειώσει το καθαρό χρέος στα 65 δισ. δολάρια.

Πρόσθεσε ότι βραχυπρόθεσμα θα προωθήσει αποεπενδύσεις 4 δισ. δολαρίων ετησίως, ξεπερνώντας τα υποκείμενα λειτουργικά έξοδα, και αναμένει ότι οι ταμειακές ροές θα είναι σταδιακά λιγότερο εκτεθειμένες στις τιμές πετρελαίου και αερίου.