Οι ξένοι επενδυτές ν Ιανουάριο 2021 πραγματοποίησαν το 45,6% των (σε σχέση με το 45,2% προηγούμενο , τον Ιανουάριο του 2020 πραγματοποιήσει το 53,9% των συναλλαγών).

Με βάση τα στοιχεία του AXIA Numbers Ιανουαρίου 2021, οι ξένοι επενδυτές εμφάνισαν εκροές ύψους 5,74 ετ. , ενώ οι Έλληνες επενδυτές εισροές 5,77 εκατ. ευρώ.

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, τον Ιανουάριο 2021, πραγματοποίησαν το 27,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 28,2% των συναλλαγών, ενώ τον μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 21,5% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2021 έφτασε τα 1.238,32 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 34,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα, που ήταν 1.899,30 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.617,25 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση 23,4%.