Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνης Κοντολέων σχολιάζοντας τα μέτρα της ΡΑΕ στην αγορά εξισορρόπησης ανέφερε χαρακτηριστικά:

“Το target δεν   το πρόβλημα. Αντίθετα προϋπόθεση α μια υγιή αγορά. Η ελληνική αγορά πάντα είχε χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου. Ταυτόχρο όταν  η ί η ΡΑΕ διαπιστώνει βασικές ελλείψεις στο σχεδιασμό της εξισορρόπησης  ήταν αναμενόμενο να εμφανιστούν εναρμονισμένες πρακτικές που αποσκοπούν στη χειραγώγηση τιμών. είναι λοιπόν το target model που βγάζει εκτός τους μικρούς προθευτές, αλλά το γεγονός ότι η ΡΑΕ δεν παίρνει μέτρα που να αποτρέψουν τέτοιες συμπεριφορές”.

“Η προσφυγή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πλέον μονόδρομος” καταλήγει ο κ. Κοντολέων.