Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνης Κοντολέων σχολιάζοντας τα μέτρα της ΡΑΕ στην αγορά εξισορρόπησης ανέφερε χαρακτηριστικά:

“Το target δεν δημιουργεί  το πρόβλημα. Αντίθετα είναι προϋπόθεση για μια υγιή αγορά. Η ελληνική αγορά πάντα είχε χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου. Ταυτόχρονα όταν  η ίδια η ΡΑΕ διαπιστώνει βασικές ελλείψεις στο σχεδιασμό της εξισορρόπησης  ήταν αναμενόμενο να εμφανιστούν εναρμονισμένες πρακτικές που αποσκοπούν στη χειραγώγηση των τιμών. Δεν είναι λοιπόν το target model που βγάζει εκτός τους μικρούς προμηθευτές, το γεγονός ότι η ΡΑΕ δεν παίρνει μέτρα που να αποτρέψουν τέτοιες συμπεριφορές”.

“Η προσφυγή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μονόδρομος” καταλήγει ο κ. Κοντολέων.