Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται “έρευνες” του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), οι οποίες θα αποτελέσουν τον οδηγό για προγράμματα επιδοτήσεων των ξενοδοχείων, αλλά και ενημέρωσης των επαγγελματιών του κλάδου, για τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής ξενοδοχίας.

Το ερευνητικό εργαλείο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του ΙΤΕΠ Κωνσταντίνου Σβήνου, ήδη τρέχει 3 έρευνες, που αφορούν αποκλειστικά τα ελληνικά ξενοδοχεία.

Η αγορά εργασίας

Η πρώτη έρευνα επικεντρώνεται στις “ικανότητες-δυνατότητες” της αγοράς εργασίας. Τι ανάγκες σε θέσεις εργασίας έχουν τα ξενοδοχεία. Τι δεξιότητες πρέπει να έχει το προσωπικό για να καλύψει τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται είναι μερικά από τα ζητήματα, που οι άμεσα εμπλεκόμενοι θα δώσουν τις δικές τους απαντήσεις, με στόχο αυτές να αναδείξουν τις πραγματικές ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων.

Μάλιστα, τέτοιου είδους έρευνες, σύμφωνα με την κ. Σβήνου, θα αποτελέσουν και έναν οδηγό εκπαίδευσης τόσο για μελλοντικά μεταπτυχιακά προγράμματα. Την ίδια στιγμή, θα δώσουν και το ερέθισμα για ένταξη της τουριστικής μάθησης και σε χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η τεχνολογία

Η δεύτερη έρευνα επικεντρώνεται στην τεχνολογία και στόχο έχει την ανάδειξη της υφιστάμενης τεχνολογικής κατάστασης των ξενοδοχειακών μονάδων, ώστε τα προγράμματα επιδότησης που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα να είναι στοχευμένα στις ανάγκες των ξενοδοχείων, όπως σημειώνει η κ. Σβήνου.

Προσβασιμότητα

Σε ό,τι αφορά την τρίτη έρευνα του ΙΤΕΠ, αφορά την προσβασιμότητα και στόχος είναι η αποτύπωση των ξενοδοχειακών μονάδων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες για προσβασιμότητα ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Στο σημείο αυτό, η πρόεδρος του ΙΤΕΠ σημείωσε ότι η εν λόγω έρευνα θα αναδείξει με τι προγράμματα μπορούν να αναβαθμιστούν οι υποδομές των ξενοδοχείων, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων αυτών.

Πρόσφατα, εξάλλου, το ΙΤΕΠ ολοκλήρωσε και έρευνα για την αειφορία, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.