Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου, μέσω υ νέου πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ.

Είι ο δεύτερος κατά σειρά κύκλος ηλεκτρονικής υποβολής νέων αιτήσεων, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν παρατηρήθηκε ατως κανένα τεχνικό ή λειτουργικό πρόβλημα, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ που ανέπτυξε η ΡΑΕ είναι ασφαλές (είσοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), διαφανές, αξιόπιστο, αυτοματοποιημένο και εξαιτικά εύχρηστο καθώς και πλήρως διαλειτουργικό με τα συστήματα των ΑΑΔΕ & ΓΓΠΣ (είσοδος με χρήση Κωδικών TAXIS), το Διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το GIS, το πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΠΠΕΠ ΑΕ και τη Διαύγεια.

Μαζί με τον κύκλο του Δεκεμβρίου 2020 και τηρώντας τη σειρά ανά κύκλο υποβολής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Βεβαιώσεων, βρίσκονται υπό αξιολόγηση από την Αρχή για το επόμενο 2.341 αιτήσεις για έργα συνολικής ισχύος 54,36 GW.

Επιπρόσθετα, γνωστοποιείται ότι έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ πάνω από 400 αιτήματα τροποποίησης/μεταβίβασης, κτλ, τα οποία επίσης βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης.

Το πλήθος των αιτήσεων είναι διαχειρίσιμο από την Αρχή η οποία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να την αξιολόγηση τους το συντομότερο δυνατό, παρά την αδιαμφισβήτητη δραματική υποστελέχωσή της και υπό τα συνεχιζόμενα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι οι χρόνοι που αναφέρονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων είναι ενδεικτικοί. Το νέο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ ασφαλές σύστημα άμεσης επικοινωνίας με κάθε έναν αιτούντα για παροχή διευκρινιστικών στοιχείων που μπορεί να προκύψουν, γεγονός που θα περισσότερο το χρόνο αξιολόγησης.