Στις 142 μονάδες αυξήθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το τέταρτο τρίμηνο του 2020, όπως καταγράφηκε από την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 27/12/2020 – 10/1/2021.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) παρουσίασε νέα άνοδο και διαμορφώθηκε στις 142 μονάδες.

Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στις προσδοκίες για ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που στηρίζονται στην αναμενόμενη μερική άρση της αναστολής δραστηριοτήτων και επαναλειτουργία του λιανικού εμπορίου υπό όρους και παράλληλα στην έναρξη των εμβολιασμών του πληθυσμού που θα οδηγήσει στην συρρίκνωση της εξάπλωσης της πανδημίας που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό και σταδιακά στον περιορισμό της με επακόλουθο την επάνοδο της οικονομίας στην κανονικότητα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει αύξηση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο στις 106 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) αυξήθηκε ταχύτερα στις 179 μονάδες.

Οι επιμέρους δείκτες

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 4ο τρίμηνο του 2020:

-Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε μικρή άνοδο στις 111 μονάδες έναντι 109 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν αυξήθηκε σε 5% έναντι 3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας παρέμεινε σχεδόν σταθερό σε 85% σε σύγκριση το προηγούμενο τρίμηνο.

-Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε αξιόλογη άνοδο στις 225 μονάδες έναντι 190 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 69% έναντι 41% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 78% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

-Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αυξήθηκε στις 131 μονάδες έναντι 115 το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν αυξήθηκε σε 17% έναντι 12% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 22% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων.

-Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε άνοδο στις 209 μονάδες έναντι 187 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 64% έναντι 43% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 85% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Οικονομική κατάσταση εταιρειών

-Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών συνέχισε την ανοδική του πορεία και αυξήθηκε στις 85 μονάδες έναντι 72 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 35% έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 41% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

-Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε σημαντική άνοδο στις 167 μονάδες έναντι 140 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 76% έναντι 52% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα μόνο το 5% (έναντι 9% το προηγούμενο τρίμηνο) των CEOs προβλέπουν στο επόμενο έτος επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών που διοικούν.

-Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 109 μονάδες έναντι 98 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 27% έναντι 22% το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα ελαττώθηκε σε 26%, έναντι 32% το προηγούμενο τρίμηνο, το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους πραγματοποίησαν μειωμένες επενδύσεις στην τρέχουσα περίοδο.

-Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε στασιμότητα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 37%, μερίδιο που αυξάνεται σε 46% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίθετα το 9% των CEOs πιστεύει ότι στο επόμενο έτος η επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων τους θα είναι μειωμένη.

Η απασχόληση

-Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε νέα άνοδο στις 94 μονάδες έναντι 91 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 29%, ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 38% για τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και 44% για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

-Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης αυξήθηκε στις 146 μονάδες έναντι 140 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 37%, ποσοστό που αυξάνεται σε 54% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και 42% για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα μειώθηκε σημαντικά σε 7% (έναντι 14% το προηγούμενο τρίμηνο) το ποσοστό των CEOs που αναμένει στο επόμενο έτος μικρότερο αριθμό εργαζομένων.

6 στους 10 CEOs βλέπουν ανάκτηση τζίρου το 2021

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για το αν οι επιχειρήσεις το 2021 θα καλύψουν τις απώλειες τζίρου του 2020 λόγω της πανδημίας.

Έξι στους δέκα CEOs, πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις θα ανακτήσουν σε κάποιο βαθμό τις απώλειες τους κατά το 2020. Το 13% θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις θα καλύψουν το σύνολο των απωλειών τους, ποσοστό που αυξάνεται σε 16% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ενώ το 47% του συνόλου δηλώνουν ότι θα το επιτύχουν κατά ένα μέρος.

Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον για τον βαθμό αποτελεσματικότητας της υποδομής των επιχειρήσεων στην υποστήριξη και ετοιμότητα για την συνέχιση των δραστηριοτήτων τους σε περίπτωση εμφάνισης έκτακτων γεγονότων όπως η πανδημία λόγω κορονοϊού.

Το 64% των CEOs δηλώνουν ότι ο βαθμός αποτελεσματικότητας των υποδομών που διαθέτουν είναι μέτριος, ποσοστό που αυξάνεται σε 73% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα τρείς στους δέκα CEOs θεωρούν ότι ο βαθμός αποτελεσματικότητας είναι χαμηλός.

Αντίθετα μικρό ποσοστό των CEOs, το 6% (ποσοστό που αυξάνεται σε 9% για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών), πιστεύουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν σε υψηλό βαθμό υποδομές για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους σε περίπτωση εμφάνισης έκτακτων γεγονότων.