Πέντε πράγματα να διαγράψουμε οπωσδήποτε από τον υπολογιστή μας προτού αλλάξουμε εργοδότη

Το να αφήσουμε μια δουλειά για μια άλλη, προϋποθέτει ένα σύνολο από βήματα. Αφού προσπεράσουμε το αγχωτικό στάδιο των απανωτών συνεντεύξεων για δουλειά και τις διαπραγματεύσεις στην αγορά εργασίας και αφού οργανώσουμε με λεπτομέρεια την κρίσιμη αυτή μετάβαση, υπάρχει ακόμη ένα βήμα μείζονος σημασίας. Διαγράφουμε απο τον υπολογιστή της δουλειάς κάθε ίχνος μας. Προτού αποχαιρετήσουμε την παλιά μας δουλειά, πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στη διαγραφή όλων των αρχείων μας. Συχνά, οι κανονισμοί υπαγορεύουν τί μπορούμε να διαγράψουμε και τί όχι. Επομένως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε σε καμία περίπτωση να…